Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

postuum - (na iemands dood)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

postuum bn. ‘na iemands dood’
Nnl. eerst als zn. posthumus “nabooreling” [1720; Meijer], ‘(kind) na het overlijden der moeder geboren; (geschrift) na de dood van de schrijver gepubliceerd’ [1805; Meijer], dan als bn. posthuum ‘na iemands dood’ in te Parijs is een posthuum werk verschenen [1888; Groene Amsterdammer], postuum [1954; WL].
Al dan niet via Frans posthume ‘na de dood van een schrijver gepubliceerd’ [1680; Dauzat], eerder al ‘na de dood van vader geboren’ [1488; Rey], ontleend aan Laatlatijn posthumus, klassiek Latijn postumus, naast postrēmus ‘na de dood van vader of na het opstellen van het testament geboren’, ook in gebruik als zn. ‘zoon na de dood van vader geboren of na het opstellen van het testament geboren, laatste zoon’, letterlijk ‘laatst(geboren)’ als overtreffende trap van Latijn post ‘na, achter’, zie → post-.
De hypercorrecte vorm met h (posthuum) ontstond door volksetymologische associatie met Latijn humus ‘aarde, grond’ en humare ‘begraven’ en is hardnekkig, zowel in het Nederlands, Frans en Engels als in het Laatlatijn.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

postuum [na de dood] {1901-1925} < latijn postumus [laatste, zoon na de dood van de vader geboren], overtreffende trap van post [na] (vgl. post-); in laat-lat. ook posthumus, door volksetymologische associatie met humus [aarde] en humare [begraven], vanwaar de spelling posthuum.

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

postuum (Latijn postumus)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

postuum na de dood 1920 [WNT] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal