Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

post - (standplaats; ambt)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

post 4 zn. ‘standplaats, ambt’
Vnnl. posten ‘standplaatsen’ [1615; Stall. III], post ‘positie, plaats’ in uw eygen post ‘uw plaats in het leven’ [1635; WNT], ‘plaats van wachtpost’ in alle posten beset hadden [1671; iWNT]; nnl. post ‘ambt, betrekking’ in in dien Post succedeeren ‘in die ambtelijke betrekking de opvolger zijn’ [1742; WNT], ‘plaats waar men is aangesteld om toezicht te houden enz.’ in in geen geval zijn post kunnen verlaten [1839; WNT], ‘ambt, betrekking’ in voor den post van hoogleraar [1886; WNT].
Ontleend, mogelijk via Frans poste ‘(plaats van een) wachtpost’ [1636; TLF], aan Italiaans posto ‘wachtpost; post, plaats’ [voor 1572; DELI], ouder puosto ‘id.’ [1452; DELI], mannelijke vorm van het verl.deelw. van porre ‘plaatsen’, zie → post 3.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

post 3 znw. v. ‘positie, ambt’ eerst nnl. < fra. poste evenals post 2 uit lat. posita.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

post 2 m. (standplaats, taak, ambt), uit Fr. poste m., van Mlat. postum (-us), zelfst. gebr. v.d. van Lat. ponere: z. post 1.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

4pos s.nw.
1. Plek waar iemand diens moet verrig. 2. Amp, betrekking.
Uit Ndl. post (al Mnl. in bet. 1, 1617 in bet. 2).
Ndl. post uit Fr. poste (12de eeu) 'posisie' uit It. posto uit Latyn positus, dus nou verwant aan pos (2POS).

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

post ‘wachtpost’ -> Ests post ‘wachtpost’ (uit Nederlands of Duits); Indonesisch pos ‘wachtpost; positie of taak die men heeft gekregen’; Jakartaans-Maleis pos ‘wachtpost’; Menadonees pos ‘huisje van bewaker’; Minangkabaus pos ‘wachtpost’; Sranantongo posu, postu ‘militaire post, wacht’.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal