Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

polak - (Pool)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

polak [Pool] {1634} < pools Polak [idem].

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Debrabandere (2011), Limburgs etymologisch woordenboek: de herkomst van de woorden uit beide Limburgen, Zwolle

polak, zn.: verachtelijk man. Een Polak is een Pool, ook ‘Poolse jood’. Vgl. de pej. bet. van jood.

F. Debrabandere (2010), Brabants etymologisch woordenboek: de herkomst van de woordenschat van Antwerpen, Brussel, Noord-Brabant en Vlaams-Brabant, Zwolle

plak 3, zn.: landloper, kwakzalver. Uit Polak ‘Pool’. Vgl. pruis 1.

F. Debrabandere (2005), Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek: de herkomst van de Oost- en Zeeuws-Vlaamse woorden, Amsterdam

polak (G), zn. m.: viezerd, smerige vent. Pools Polak 'Pool', maar ook ' Poolse jood', vanwege de eeuwenoude afkeer voor joden.

A.A. Weijnen (2003), Etymologisch dialectwoordenboek, Den Haag

plak landloper, kwakzalver (West-Noord-Brabant). = Polak ‘Pool’ (« po. polak ‘Pool’).
OV I 219.

Thematische woordenboeken

M. De Coster (2007), Groot scheldwoordenboek: van apenkont tot zweefteef, Antwerpen

polak: (racistisch) Poolse jood of gewoon een Pool. In Vlaanderen zou de uitdrukking drinken gelijk een polak populair geweest zijn (zie o.a. Roback). Eveneens in het Frans: polack; polaque; polacre.

Ik hadt reets een goedt begrip van de Poolsche Taale, vermits ik op School met veele jonge Polakken gemeensaamlyk verkeerde. (De Sweedsche Robinson, of het Wonderlyk Leven van Gustaph Landkroon. Volgens zyn eige Handschrift in het Hoogduitsch uitgegeeven door G.F.V.M. En nu in het Nederduitsch vertaald. Amst., 1771)
Want voor de Polakken, haar concurrenten van de groote store, daar wou ie heelegaar niets voor vangen. (Nieuwe Rotterdamsche Courant, 28/03/1926)
… de politieke joden, in de terminologie der N.S.B. ‘Polakken’ genaamd… (De Groene Amsterdammer, 13/03/1936)

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

polak (Jiddisch pol(a)k)
Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal