Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

persoonlijkheid - (individualiteit)

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

persoonlijkheid (Duits Persönlichkeit)

W. de Vreese (1899), Gallicismen in het Zuidnederlandsch, Gent

persoonlijkheid. - Dit woord wordt in onze taal bijna uitsluitend als abstract znw. gebruikt; zelden als concreet znw., in den zin van persoon, en dan in geen geval in ongunstigen zin. In eene dergelijke opvatting komt persoonlijkheid echter wel vaak voor in Zuid-Nederland, vooral in de dagbladen; dit is een gallicisme, eene navolging van het concreet gebruik van fr. personnalité. || Er komen dan ook, in dit gedenkschrift, … onbevallige persoonlijkheden, onverkleed en ongeblanket, bij de vleet voor, DE VOS. E. Off. Gew. 2.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

persoonlijkheid ‘individualiteit’ -> Indonesisch personalitas ‘individualiteit’.

Dateringen of neologismen

Nicoline van der Sijs (2015-heden), Jaarwoordenzoeker ‘Een woord uit elk jaar 1800-heden’, zie ook bij Onze Taal

verwikkeling [het verwikkelen of verwikkeld-worden, moeilijkheid, geschil] (1831). Het woord verwikkeling wordt voor het eerst genoemd in de Handelingen van de Staten-Generaal uit 1831, waarin sprake is van “staatkundige verwikkelingen”. In 1898 schreef neerlandicus Jan te Winkel in het gedenkboek Eene halve eeuw 1848-1898 over nieuwe uitdrukkingen en woorden in het Nederlands: “Uitdrukkingen, die [Nicolaas] Beets op het Taal- en Letterkundig Congres te Rotterdam in 1865 nog als neologismen belachelijk kon maken, schijnen ons overoud, zooals zelfzucht (voor eigenliefde), het welslagen (voor “de goede uitslag”), verwikkeling (dat omstreeks 1830, maar toen nog slechts in de schrijftaal, is ingevoerd), persoonlijkheid (voor persoon), richting (voor partij), halfheid, enz. Ook adjectieven, als passend (voor gepast), onhoudbaar (voor onverdedigbaar), ongenietbaar (voor “geen genot opleverend”, terwijl het vroeger synoniem was van oneetbaar) en onbewust (voor onmerkbaar of ook voor onopzettelijk). Ook werkwoorden, als vergemakkelijken (voor “gemakkelijker maken”), beheerschen, gelden voor (voor “doorgaan voor”), in ’t leven roepen (voor “maken”), ergens in opgaan, enz. Onder de nieuwe modetermen rangschikte hij toen ook: geen idee van, geen sympathie voor iets hebben.”

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal