Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

patience - (kaartspel voor één persoon)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

patience zn. ‘kaartspel voor één persoon’
Nnl. patience “geduldspel; kaartspel ... dat alleen gespeeld kan worden” [1847; Kramers], patiëntie “zeker spel met houtjes” [1872; Van Dale], dat zij een patience lei ‘dat zij een spelletje patience legde’ [1901; WNT].
Ontleend aan Frans patience ‘id.’ [1811; TLF], eerder ook al ‘geduld, lijdzaamheid’ [1100-50; TLF], ontleend aan Latijn patientia ‘geduld’, afgeleid van patī (teg.deelw. patiēns) ‘lijden, dulden’, zie → patiënt.
Hetzelfde Franse woord was in de betekenis ‘geduld’ al ontleend in het Middelnederlands: paciensie ‘geduld, lijdzaamheid’ [1348; MNW-R]; in de BN volkstaal is patiëntie/passensie hebben ‘geduld oefenen’ ook tegenwoordig nog in gebruik.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

patience [kaartspel] {1847} < frans patience, ook jeu de patience [kaartspel], van patience [geduld] of direct < latijn patientia [het verdragen, volharding, geduld], van pati [lijden, geduldig verdragen].

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

patience (Frans patience)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

patience kaartspel voor één persoon 1847 [KKU] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal