Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

participeren - (deelnemen)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

participeren ww. ‘deelnemen’
Mnl. participeren ‘zijn deel krijgen’ in dat schepenen ... de boeten tot stadts behoeft profijteren sullen, alsoo dat de drost daerinne niet can ... participeren ‘dat de schepenen van de boetes zullen profiteren tot voordeel van de stad, zodat de drost er niets van kan krijgen’ [1408; MNW drossate]; vnnl. participeren ‘deelnemen in, aandeel hebben in’ in in dese verseeckeringe sal participeren ... [1563; WNT], ‘financieel deelnemen’ in in dese Compagnie participeren [1602; WNT]; nnl. ‘deelnemen in een plan of project’ in (uitbreiding van het electriciteitsnet) ... ieder der participeerende gemeenten [1917; Groene Amsterdammer].
Ontleend aan Frans participer ‘actief deel uitmaken (van)’ [1321; TLF], eerder al ‘deelnemen, deel uitmaken’ [13e eeuw; TLF] < Latijn participāre ‘laten delen (in), deelgenoot maken’, een afleiding van particeps (genitief -cipis) ‘deelnemer’, gevormd uit pars (genitief partis) ‘deel’, zie → part, en de wortel van capere ‘nemen, pakken, vangen’, zie → heffen.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

participeren [deelnemen] {1563} < frans participer < latijn participare [iem. deelgenoot maken, iets met iem. delen, in iets delen], van pars (2e nv. partis) [deel] + -cipare, nevenvorm van capere (in samenstellingen -cipere) [nemen].

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

participeren deelnemen 1408 [MNW drossate] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal