Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

padvinder - (lid van de padvinderij (jeugdbeweging))

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

padvinder ‘lid van de padvinderij (jeugdbeweging)’ -> Indonesisch † padpinder, patfinder ‘lid van de padvinderij (jeugdbeweging)’; Javaans padpinder, papinder ‘lid van de padvinderij (jeugdbeweging)’.

Dateringen of neologismen

Nicoline van der Sijs (2015-heden), Jaarwoordenzoeker ‘Een woord uit elk jaar 1800-heden’, zie ook bij Onze Taal

padvinderij [scouting ] (1911). In Arnhem wordt in 1911 de vereniging ‘De Arnhemsche Padverkenners’ opgericht, een jeugdorganisatie naar het Engelse voorbeeld van Robert Baden-Powell (1857-1941), de grondlegger van de padvinderij. Baden-Powell had in 1907 het boek Scouting for boys gepubliceerd. In Nederland kwam hiervan in 1910 een bewerking uit: Op! Hollandsche Jongens naar Buiten, geschreven door de gymnastiekleraar W.J. van Hoytema. De padvinderij bracht nieuwe woorden als padvinder, welp, scout, akela en jamboree. In 1973 werd de naam ‘De Arnhemsche Padverkenners’ gewijzigd in Scouting Nederland.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal