Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

pact - (belangrijke overeenkomst, verdrag)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

pact zn. ‘belangrijke overeenkomst, verdrag’
Mnl. pacten, conventien, groot ende smal ‘verdragen, overeenkomsten, groot en klein’ [1460-80; MNW-R]; nnl. pact ‘verdrag, overeenkomst’ [1832; Weiland].
Ontleend, vermoedelijk meer dan één keer en via Frans pacte ‘overeenkomst’ [1461; TLF], aan Latijn pāctum ‘verdrag, contract’, zie → pacht.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

pact [afspraak] {1832} < frans pacte < latijn pactum [afspraak, verdrag], eig. verl. deelw. van pacisci [met iem. overeenkomen], verwant met pax (2e nv. pacis) [vrede].

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

pakt s.nw.
Ooreenkoms, verdrag.
Uit Eng. pact (1429).

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

pact (Frans pacte)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

pact ‘overeenkomst’ -> Indonesisch pak, pakta ‘overeenkomst’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

pact overeenkomst 1832 [WEI] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal