Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Overmeer - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Overmeer (Wijdemeren, NH)
Water: 918-948 kopie 11e eeuw Uueromeri1, 1156 Vuermere, Ovuermere1, 1386 Overmeer2, 1388 die Overmer ende vischerie3, 1616 Over Meer4; Oorspronkelijk een water, oude naam van het ingepolderde Horstermeer, gevormd uit onl. uver, over 'hoger gelegen, stroomopwaarts' en onl. mere, meer 'waterplas', ter onderscheiding van → †Uitermeer. In 1575 heet het water Cortehoefs meer ofte ouer meersse meer5, met meer toegevoegd aan de naar het meer genoemde plaats. Op basis van de vermelding van de oudste vorm van †Uitermeer in relatie tot treilvisserij lokaliseren sommigen Uteromeri echter ten oosten van Wieringen en Uueromeri ten oosten van Medemblik6.
Lit. 1Künzel e.a. 1989 285, 2Van Mieris III 448, 3RRU 700, 4krt Kaerius, 5Schönfeld 1955 283, 6Diederik 1989 66.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal