Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

oplage - (totaal aantal afdrukken van tijdschrift of boek)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

oplage zn. ‘totaal aantal afdrukken van tijdschrift of boek’
Nnl. de oplaag of hoeveelheid die op een werk gedrukt worden [1801; Janssen 1982], De gansche oplaag van dat werk is reeds verkocht [1806; WNT], de eerste oplage van mijn Heldendicht [1832; WNT België].
Ontleend, met vertaling van het eerste lid, aan Duits Auflage ‘id.’ [17e eeuw; Pfeifer], letterlijk ‘het opgelegde’, met ablaut als in → laag 1 behorend bij auflegen ‘opleggen’, gevormd uit → op en legen, zie → leggen. De betekenis ‘opleggen’ slaat op het vel voor vel op de pers leggen van de te bedrukken vellen. De oplage is het totaal aantal zo opgelegde vellen.
Lit.: F.A. Janssen (red., 1982), Zetten en drukken in de achttiende eeuw: David Wardenaar's beschrijving der boekdrukkunst (1801), Haarlem

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

oplage [aantal afdrukken van een werk dat bij dezelfde gelegenheid wordt vervaardigd] {1799-1811} < hoogduits Auflage.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

oplage znw. v. en oplaag, is als drukkersterm laat-nnl. ontleend aan nhd. auflage.

C.B. van Haeringen (1936), Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Supplement, Den Haag

† oplaag, oplage znw. Als drukkersterm laat-nnl. ontlening uit hd. auflage v.

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

oplage (Duits Auflage)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

oplage ‘aantal afdrukken van een werk (boek, krant e.d.) dat bij dezelfde gelegenheid wordt vervaardigd’ -> Indonesisch oplah, oplag ‘aantal afdrukken van een werk (boek, krant e.d.) dat bij dezelfde gelegenheid wordt vervaardigd’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

oplage aantal afdrukken van een werk dat bij dezelfde gelegenheid wordt vervaardigd 1799-1811 [WNT] <Duits

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal