Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Olterterp - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Olterterp (Opsterland, Fr)
1315 Utrathorp1, 1505 Otterterp2, 1526 Olterdorp3, 1543 Otterdorp4, 1558 Olterterp5, 1579 Oldeterp6; Ofri. utra 'uiter, buitenwaarts gelegen' en dorp 'hoeve, (dochter)nederzetting', later aangeleund aan terp 'wierde, kunstmatige hoogte'. Er is geen terp. In de 16e eeuw komt naast Otterterp ook Olterterp voor. Otter- (< utra) en Olter- (< ultra) hebben ongeveer dezelfde betekenis, namelijk 'buitenste, buitenwaarts gelegen'. Zie ook → Ureterp.
Lit. 1NGN 4 (1899) 52, 2Idem 56, 3Fryske Plaknammen 8 (1956) 20, 4Gildemacher 2007 179, 5Fryske Plaknammen 8 (1956) 20, 6krt Sibrandus Leo.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal