Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

notitie - (aantekening)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

noteren ww. ‘aantekenen’
Mnl. noteren ‘aantekenen, opschrijven’ in als men ons heren jaer noteerde 1326 ende drie ‘toen men schreef Anno Domini 1329’ [ca. 1400; MNW], up dwoord huusghesinne suldi noteren, dat ... ‘bij het woord huisgezin moet je aantekenen dat ...’ [ca. 1470; MNW huusbode]; vnnl. noteren ‘opschrijven’ in allen ontfangh ende uytgifte daer in te noteren ‘alle inkomsten en uitgaven daarin op te schrijven’ [1658; WNT uitgift(e)]; nnl. noteren ook ‘een prijs of koers bereiken’ in op de koerslijst van heden is H. à ... genoteerd ‘staat voor H. ... als koers’ [1843; WNT], officieel genoteerde fondsen [1913; WNT].
Ontleend aan Frans noter ‘aantekenen, op schrift stellen’ [1174-76; TLF], eerder al ‘kenmerken’ [1121-34; TLF] < Latijn notāre ‘aantekenen, noteren; opmerken’, afleiding van nota ‘schriftteken; aantekening’, zie → nota.
notitie zn. ‘aantekening’. Vnnl. notitie ‘aantekening’ in (Zij) hilden gheen rekenschap noch noticie vanden ghelde, dat zij daer inne leijden ‘ze hielden geen rekening of aantekeningen bij van het geld dat ze daarin deden’ [1566; WNT vloed]. Ontleend aan Laatlatijn notitia ‘overzicht, lijst’ ouder ‘bekendheid, begrip’, van notus ‘bekend’, verl.deelw. van nōscere, zie boven. Al langer dan de uitdrukking ergens nota van nemen, zie → nota, bestaat de uitdrukking ergens notitie van nemen ‘iets aandachtig opmerken’ [1784; WNT].

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

notitie [aantekening] {1566} < latijn notitia [bekendheid, begrip; in laat-lat.: overzicht, lijst], van notus [bekend] (vgl. notie).

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

notitie znw. v. ‘aantekening’, nnl. < lat. notitia.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

notitie ‘aantekening’ -> Singalees notisi-ya ‘mededeling’; Negerhollands notisje ‘aantekening, opmerking’; Sranantongo notisi ‘aantekening, aandacht’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

notitie aantekening 1566 [WNT vloed] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal