Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

nopens - (met betrekking tot, aangaande)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

nopens vz. ‘met betrekking tot, aangaande’
Vnnl. Nopens de Translatie van ... ‘aangaande de overdracht van ...’ [1528; iWNT translatie].
Afleiding met bijwoordelijke → -s van het teg.deelw. van → nopen, met assimilatie van de medeklinkercluster -nds > -ns.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

nopens* [betreffende] {nopends 1500} met het bijwoorden vormende achtervoegsel s gevormd van nopende [betreffende], van nopen.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

nopens voorz. uit het sedert 1500 over-Í geleverde nopends, met bijw. s gevormd van het deelw. mnl. nopende van het ww. nopen.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

nopens voorz., anno 1500 reeds nopends. Met bijwoordelijke -s van laat-mnl. nopende, deelw. van nopen. Voor de functie van voorz. vgl. aangaande, betreffende, fr. touchant enz.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

nopens bijw., uit nopends, teg.deelw. van nopen met adv. s: z. doorgaans.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

nopens* voorzetsel 1500 [MNW]

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal