Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

muiden - (riviermonding)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

muiden 'riviermonding'
Ofri. onl. muthon, datief meervoud met plaatsaanduidende functie van mutha- 'mond, riviermonding', ontstaan uit germ. *munþa- 'mond' met Noordzeegermaanse wegval van de n voor þ onder rekking van de u, vergelijk ofri. os. oe. mûth, ne. mouth tegenover, nhd. Mund, nnl. mond. De toponiemen op muiden vinden we langs de kust van de Noordzee en de voormalige Zuiderzee, met een opvallende concentratie in het westen van de provincie Overijssel. De namen op mond(e) komen vooral voor tussen Kromme Rijn en Lek en in het rivierengebied. Oudste attestaties: 772 of 776 kopie 1170-1175 ad Masamuda (→ Monster), 918-948 kopie 11e eeuw Gestnipemutha (in Utrecht?)1, idem in Amuthon (→ Muiden), 944 kopie 1150-1158 in Emedun (→ Westeremden), 1133 de Islemuthen (→ IJsselmuiden)2.
Lit. 1Künzel e.a. 1989 148, 2Idem 413.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal