Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

mixen - (mengen)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

mixen ww. ‘mengen’
Nnl. mixen ‘mengen van vloeistoffen of voedingsbestanddelen’ in zij doen zich de meest exotische dranken mixen [1916; Groene Amsterdammer], het “mixen” ‘het mengen van geluidssignalen’ [1932; Groene Amsterdammer], mixen ‘mengen (in het algemeen)’ [1939; Groene Amsterdammer].
Ontleend aan Engels mix ‘mengen’ [1538; OED3], afleiding van het bn. mixt(e) ‘gemengd’ [ca. 1425; OED3], dat via Oudfrans mixte ‘id.’ ontleend is aan Latijn mixtus, het verl.deelw. van miscēre ‘mengen’.
Latijn miscēre is verwant met: Grieks mísgein ‘mengen’ (< *migsk-); Sanskrit miśrá- ‘gemengd’; Litouws maišýti ‘mengen’; Oudkerkslavisch měsiti ‘mengen’ (Russisch mešát'); Oudiers mescaid ‘mengt’; < pie. *meiḱ-, moiḱ-, miḱ- (LIV 428).
mixer zn. ‘huishoudelijk apparaat om mengsels te bereiden’. Nnl. mixer ‘id.’ [1960; Koenen]. Ontleend aan Engels mixer ‘id.’ [1931; BDE], eerder al algemener ‘apparaat of machine om iets mee te mengen’ [1876; OED], afleiding van mix ‘mengen’.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

mixen [mengen] {na 1950} < engels to mix [idem], via frans mixte [gemengd] < latijn mixtum, verl. deelw. van miscere [mengen].

Thematische woordenboeken

L. Koenen, R. Smits (1992), Peptalk, De Engelse woordenschat van het Nederlands

mixen [miks-u] (mixte, gemixt) 1. mengen; 2. het samenstellen van de klankkleur van een band of plaatopname uit de verschillende apart opgenomen instrumenten, stemmen en andere geluiden.

Dateringen of neologismen

F. Bakker, E. van Ruijsendaal, P. Uljé, D. van Zijderveld, Vindpunt.nl – elektronisch doorzoekbare Woordenlijst Overbodig Engels met Nederlandse tegenhangers, uitgebreide en verbeterde voortzetting van de boekuitgaven Funshoppen in het Nederlands (2009) en Op-en-Top Nederlands (2015)

mixen ww. Ontleend aan het Engels.
= mengen, door elkaar roeren, combineren.

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

mixen mengen 1921 [Aanv WNT] <Engels

J. Posthumus (1986), A Description of a Corpus of Anglicisms, Groningen

mixen, [ʹmɪksən] Koenen 1974; Van Dale 1976. Loanword from English mix v.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal