Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Minnertsga - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Minnertsga (Waadhoeke, Fr)
Fries Minnertsgea. 13e eeuw Menerdkerke1, 13e eeuw Meynardiskerke2, 1319 Menerdiskerka2, 1370 Meynardiskerka3, 1398 Meynaertsga3, 1473 Mynnertsgae3, 1579 Minnarsga4; De oude vormen wijzen op kerk 'eigenkerk' als oorspronkelijk tweede deel, dat in de loop van de 14e eeuw is vervangen door ga 'dorp, dorpsgebied'. Het eerste deel is de persoonsnaam Meinard, vermoedelijk de eigenaar of stichter van de kerk5. De patroonheilige van de kerk was Sint Maarten.
Lit. 1NGN 4 (1899) 222, 2Gildemacher 2007 163, 3NGN 4 (1899) 222, 4krt Sibrandus Leo, 5BCN 15 (1959) 26.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal