Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

minimaal - (zo klein als mogelijk)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

minimaal bn. ‘zo klein als mogelijk’
Nnl. minimaal ‘uiterst klein, zeer gering’ in minimaalbedrag ‘kleinste bedrag’ [1886; Kramers], minimale verschillen [1887; Groene Amsterdammer], een minimaal gedeelte [1904; WNT wet I], ‘zo klein als mogelijk, betreffende het minimum’ in de minimale lading, die toegestaan wordt [1928; WNT vliegen].
Ontleend aan Frans minimal ‘zo klein mogelijk’ [1877; TLF], een afleiding van minimum ‘kleinste waarde’, zie → minimum, met het achtervoegsel -al < Latijn -ālis ‘behorende tot, betreffende’. Het is ook mogelijk dat minimaal zelfstandig in het Nederlands is afgeleid van minimum ‘laagste waarde’, met het bijvoeglijke achtervoegsel -aal, dat via Frans -al ontleend is aan hetzelfde Latijnse -ālis.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

minimaal [uiterst klein] {1901-1925} < engels minimal, 17e-eeuwse afleiding van latijn minimus (vgl. minimum).

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

minimaal ‘uiterst klein’ -> Indonesisch minimal ‘uiterst klein, gering’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

minimaal uiterst klein 1904 [WNT wet I] <Engels

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal