Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

mest - (uitwerpselen van dieren)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

mest zn. ‘uitwerpselen van dieren’
Mnl. mest ‘uitwerpselen’ [1240; Bern.], naast mes ‘id.’ [1285; VMNW mesc].
Os. mist; ohd. mist (nhd. Mist); got. maihstus; alle ‘mest’; < pgm. *mihstu-. Daarnaast met ander achtervoegsel pgm. *mihsa- ‘id.’, waaruit mnl. mes, mis; os. mehs; nfri. mjoks, mjuks; oe. meox. Beide zijn wrsch. afleidingen van de wortel van pgm. *meigan- ‘urineren’, waaruit: mnl. migen (nnl. dial. miegen); mnd. mīgen; nfri. mige; oe. mīgan; on. míga (nno. mige).
Verwant met: Latijn mingere, meiere ‘urineren’; Grieks omeíkhein ‘id.’; Sanskrit méhati ‘urineert’; Litouws mỹžti ‘urineren’; Servisch en Kroatisch mižati ‘id.’; Tochaars B mišo ‘urine’; bij de wortel pie. *h3meiǵh- ‘urineren’ (IEW 713, LIV 301).
mesten 1 ww. ‘met mest vruchtbaar maken’. Mnl. mesten ‘vruchtbaar maken’ [1240; Bern.], naast messen, missen ‘id.’. Afleiding van mest.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

mest* [uitwerpselen] {mest, mist 1201-1250} oudsaksisch, oudhoogduits mist, fries mjuks, oudengels meox, gotisch maihstus, verwant met miegen [urineren].

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

mest znw. m., dial. ook mist, vgl. mnl. mist, mest m.o., os. mist, ohd. mist, got, maihstus m. Deze vormen gaan terug op germ. *mihstu-. Daarnaast staan ook *mihsa- waarvoor vgl. mnl. mis, mes m.o. (nog in N. en Z. Holl. mis, misse en Utrecht, Brab., en Oostel. mes, messe), mnd. mes m., fri. mjuks, oe. meox, mix o.; verder westgerm. *mihska- vgl. mnl. messche, missce, misse en *mihsana- vgl. mnl. messen, messene, oe. mixen, meoxen v. (ne. mixen). Verder mengvormen als mnl. messinc, missinc m. In het ohd. mistunnea, mistina ‘mesthoop’ treedt weer het oostelijke n-suffix op (K. Heeroma, Holl. Dial. Stud. 1935, 25). - Het woord behoort bij het ww. nnl. dial. miegen.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

mest znw., dial. ook mist, mnl. mist, mest m.o. = ohd. (nhd.) mist, m., os. mist m., got. maíhstus m. “mest, drek”. Naast dit Germ. “miχstu- < idg. *miĝh-s-tu-staat *miχsa- uit *miĝh-so- in mnl. mis, mes m.o. (nog dial.), mnd. mës m., fri. mjuks, ags. meox, mix o. “id.”. Mnl. komt ook messche, misse, missce v.o. “id.” voor en in de bet. “mesthoop, mest” ook messie v. en messinc, missinc m. (nog dial.), dat wellicht door suffix-substitutie ontstaan is uit messen(e) v. = ags. mixen, meoxen v. (eng. mixen) “id.”, terwijl het Ohd. mistunnea, mistina v. “mesthoop” bezit. Van den idg. wortel miĝh-, waarvan o.a. ook ndl. dial. miegen, Teuth. myghen, mnd. mîgen, fri. mige, ags. mîgan, on. mîga “wateren”, (misschien ook ofri. mêse v. “urine”), lal. mingo, mêio, gr. omikhéō, serv. mìžam (*mizją), lit. mężù, arm. mizem “ik water”, oi. méhati “hij watert”.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

mist 1 m., bijvorm van mest.

mest m., Mnl. id. Os. mist + Ohd. mist (Mhd. en Nhd. id.), Go. maihstus; daarnevens Mnl. mes (d.i. *mehs) + Ags. meox (Meng. mix): van Germ. wrt. mig = pissen: Ndl. mijgen, Ags. migan, On. míga + Skr. wrt. mih, Arm. mìzem, Gr. omikheĩn, Lat. meiere en mingere, Lit. meźu: Idg. wrt. meig͂h; z. mist 1, mist 2.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Aarts (2017), Etymologisch Dictionairke vaan ’t Mestreechs, Maastricht

mès (zn.) mest; Vreugmiddelnederlands mest <1240>.

F. Debrabandere (2010), Brabants etymologisch woordenboek: de herkomst van de woordenschat van Antwerpen, Brussel, Noord-Brabant en Vlaams-Brabant, Zwolle

misse, zn.: (boeren)erf. Afl. van mes, mis ‘mest’. Genoemd naar de plaats waar ook de mestvaalt is; vgl. messing.

mes 1, mis, zn.: stalmest. Ook Vlaams. Mnl. mes ‘uitwerpselen, drek, mest’, Vnnl. mes, dreck oft schitte van beesten ‘bouse ou fient(e)’, mes om op tland te messen ‘fiens’ (Lambrecht), mes, mest (Kiliaan). Uit Germ. *mihsa, tegenover mest < Germ. *mihstu-, Os. mehs, NH, ZH mis, Mnd. mes, Fri. mjuks, Oe. meox, miox ‘urine’, Ndd. mess, miss ‘mest, drek’, E. mess. Bij Mnd. mîgen, Oe. mîgan, On. mîga, Zw. dial. miga, Mnl. migen ‘urineren’. Idg. *meigh- ‘urineren’. Samenst. meshoop ‘mestvaalt’, meshaak ‘mestvork’, mesput ‘mestkuil’.

F. Debrabandere (2005), Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek: de herkomst van de Oost- en Zeeuws-Vlaamse woorden, Amsterdam

mes (G, H, L, W, ZO), mis (A, ZV), zn. m.: stalmest. Mnl. mes 'uitwerpselen, drek, mest', Vnnl. mes, dreck oft schitte van beesten 'bouse ou fient(e)', mes om op tland te messen 'fiens' (Lambrecht), mes, mest (Kiliaan). Uit Germ. *mihsa, tegenover mest < Germ. *mihstu-, Os. mehs, NH, ZH mis, Mnd. mes, Fri. mjuks, Oe. meox, miox 'urine', Ndd. mess, miss 'mest, drek', E. mess. Bij Mnd. mîgen, Oe. mîgan, On. mîga, Zw. dial. miga, Mnl. migen 'urineren'. Idg. *meigh- 'urineren'. Samenst. mesnat (G, W) 'drijfnat', meshoop 'mestvaalt', mesal(i)e (W) 'aalt, gier', meshaak 'mestvork', mesput 'mestkuil'. Afl. messen 'bemesten'.

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

mis s.nw.
1. Dierlike ontlasting. 2. Bemestingstof wat bestaan uit mis (mis 1) en (of) kunsmis.
Uit Ndl. mest, ook (eerder) mist (Mnl. mis, mes, meste).
Vanuit Afr. in S.A.Eng. in die vorm mest (1852) en in die samestelling kraiel mist (1864).

A.A. Weijnen (2003), Etymologisch dialectwoordenboek, Den Haag

mis, mes mest (Holland, Utrecht, Brabant, Oost-Nederland). = mnl. mis, mes = mndd. mes = fri. mjuks, oeng. meox, mix. ~ nl. mest en messing ↑, maar anders afgeleid.
NEW 439.

misse erf (Oost-Noord-Brabant). = mnl. messen ‘mesthoop’ (= eng. dial. mixen ‘mesthoop’). Zie messing. Het erf is dus metonymisch genoemd naar de zich erop bevindende mesthoop.
Swanenberg red. 1993, 142, 146, ODEE 582.

F. Debrabandere (2002), West-Vlaams etymologisch woordenboek: de herkomst van de West-Vlaamse woorden, Amsterdam

mes, zn. o./m.: drek, stront, mest. Mnl. mes ‘uitwerpselen, drek, mest’, Vroegnnl. mes, dreck oft schitte van beesten ‘bouse ou fient(e)’, mes om op tland te messen ‘flens’ (Lambrecht), mes, mest ‘stercus, fimus’ (Kiliaan). 1392 Giliis Boenaerd... de mose ende dmes van der maerct ende vanden straten wech ghevoert heift, Kortrijk (OWW). Uit Germ. *mihsa, tegenover mest < Germ. *mihstu-. Os. mehs, NH, ZH mis, Mnd. mes, Fri. mjuks, Oe. meox, miox ‘urine’, Ndd. mess, miss ‘mest, drek’, E. mess. Bij Mnd. mîgen, Oe. mîgan, On. mîga, Zw. dial miga, Mnl. migen ‘urineren’. Idg. meigh-’urineren’.

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

mis I: uitwerpsel v. diere; Ndl. mest, dial. mist (Mnl. mest/mist, naas Mnl. mes en dial. mes/messe en Mnl. mis, dial. mis/misse, vgl. dial. en veroud. Eng. mixen, “mishoop”), hierby Ndl. ww. mesten (Mnl. mesten), Afr. mis – Ndl. mesten in bet. “vetmaak” in Afr. hoofs. nog net in verbg. die gemeste kalf (uit d. Bybel); by vRieb mest maar schapenmist.

Thematische woordenboeken

C.H.Ph. Meijer (1919), Woorden en uitdrukkingen verklaard door Dr. C. H. Ph. Meijer, Amsterdam

Mest, mist, ook wel mes, manl, of onz., mnl. mist, mest, mis, mes, misse vr., ohd. mist, go. maihstus. Er is dus een gutturaal voor de s verdwenen; het is verwant met lat. mingo (ge-nasaleerd) = wateren. Mestvaalt, een soort platte, vierkante mesthoop; vroeger ook mestfaalte; vaalt misschien verwant met lat. palus (gen. paludis) = poel.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

mest ‘uitwerpselen’ -> Zuid-Afrikaans-Engels mis, mest ‘uitwerpselen’ <via Afrikaans>; Javaans mès ‘uitwerpselen, (kunst)mest’; Papiaments mèst (ouder: mest) ‘uitwerpselen’; Sranantongo mèst ‘uitwerpselen’; Sarnami mes ‘uitwerpselen’; Surinaams-Javaans mès ‘uitwerpselen’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

mest* uitwerpselen 1240 [Bern.]

Overige werken

Julius Pokorny (1959), Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Bern.

meig̑h- ‘harnen’

Ai. mḗhati ‘harnt’, Partiz. mīḍhá- (= lat. mictus), mīḍha- n. ‘Kot’, mēha- m. ‘Harn’; av. maēzaiti ‘harnt, düngt’, maesman- ‘Harn’;
arm. mizem ‘harne’, mēz ‘Harn’;
gr. ὀμείχειν, Aor. ὤμειξα (= lat. mīxī), jünger ὀμῑχέω ‘harnen’, ἀμῖξαι· οὐρῆσαι Hes. (ἀ-, ὀ- sind wohl Vokalvorschlag); vgl. μοιχός m., μοιχάς, -άδος f. ‘Ehebrecher(in)’??
lat. meiō, -ere, mixi, mictum (sekundär mingō, minxi, minctum) ‘harnen’ (*meigh-i̯ō);
aisl. mīga, ags. mīgan, mnd. mīgen ‘harnen’, ags. micga m., micge f. migoða ‘Harn’, got. maíhstus, as. ahd. mist ‘Mist’, ags. meox ‘Kot, Dünger’, nfries. mjuks, ags. miexen f. ‘Misthaufe’, as. mehs n. ‘Harn’, mnd. mes, afries. mēse ds.; wahrscheinlich hierher der Name der nur durch den Mist der Vögel verpflanzten Mistel: ahd. mistil, ags. mistel, aisl. mistil-teinn ‘Mistelzweig’; (mit aufgefrischter Tenuis des Formans:) mhd. meisch ‘Maische’, mnd. meisch, mēsch ‘ungegorener Malzsaft, Maische’, ags. māsc-, māx-wyrt ‘Maischwürze’, engl. mash ‘Maische, zerquetschen’;
lit. mę̃žù (Neubildung für *minžù), mį̃šti ‘harnen’, lett. mìeznu und mīžu, Partiz. mìzu, Inf. mìzt ‘harnen’ (aber lit. mė́žiu, mė́žti ‘den Dünger bearbeiten’ ist vielmehr mė́žiu = lett. mêžu, mêzu, mêzt; es liegt ein dehnstufiges Wurzelnomen *mē[i]g̑h- zugrunde);
skr. mìž-ȃm, -ati ‘harnen’ (ž aus dem Präs. *miz-jǫ verallgemeinert); sloven. mǝzí, mǝzė́ti ‘hervordringen (von Flüssigkeiten)’, mǝzína ‘Moorgrund’; slav. *mězga (*moig̑zghā aus *moig̑h-skā) ‘Baumsaft’ (‘*hervortröpfelnd’) in skr. mézga, čech. mízha, míza usw.;
toch. В miśo ‘Harn’.

WP. II 245 f., WH. II 60 f., Kuiper Nasalpräs. 159, Trautmann 185, Berneker II 54.

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal