Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

-ment - (achtervoegsel)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

-ment achterv.
Franse vorm -ment van het Latijnse achtervoegsel -mentum, waarmee van werkwoordsstammen zelfstandige naamwoorden werden afgeleid die het resultaat van een handeling uitdrukken. De meeste Nederlandse woorden met -ment zijn in hun geheel aan het Latijn ontleend, al dan niet via het Frans, zie bijv.document, → evenement, → fundament, → monument, → pigment. Sommige woorden zijn eerst in het Frans ontstaan en daarna ontleend, zie bijv.departement. Slechts een zeer beperkt aantal is in het Nederlands zelf afgeleid, bijv. prevelement bij → prevelen, soortement bij → soort, en zie → gruzelementen, → pierement. In het Nederlands heeft het achtervoegsel spellinguitspraak.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

-ment [achtervoegsel ter vorming van zn. die een actie van het ww. uitdrukken] {in bv. argument 1265-1270} oorspr. in ontleningen aan het fr. of lat.: < frans -ment of < latijn -mentum, vgl. parlement, later ook aan germ. of nl. woorden toegevoegd, vgl. prevelement.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

-ment suffix. Oorspr. alleen in ontll. uit lat. woorden op -mentum.

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

-ment (Latijn -mentum of Frans -ment)
Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal