Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

melange - (mengsel)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

melange zn. ‘mengsel’
Nnl. mélange ‘mengsel, vermenging’ [1824; Weiland], melange ‘vermenging, mengsel, mengeling, mengelwerk’ [1847; Kramers], mélange, melange ‘mengsel van voedings- of genotmiddelen’ in Preanger koffie ... melange en de melanges der theesoorten [beide 1879; Groene Amsterdammer], ook andere mengsels, in [de] mélange ... bleek ... 4.5 pct. lood en 24 pct. zink te bevatten [1908; WNT zink I].
Ontleend aan Frans mélange ‘het mengen; mengsel’ [1538; TLF], eerder al meslinges ‘mengsel’ [1380; TLF], waarvan de vorming niet helemaal duidelijk is. Wrsch. is het een afleiding van het ww. mêler ‘mengen’ (TLF), eerder al mesler [1080; Rey] (nog tot 1690) en mescler [eind 10e eeuw; TLF], dat via vulgair Latijn *misculare ontstaan is uit klassiek Latijn miscēre ‘mengen’, zie → mixen; het zn. is dan afgeleid met het achtervoegsel -inge/-ange, dat ontleend is aan het Germaanse achtervoegsel *-inga/-unga, zie → -ing. Een andere mogelijkheid is dat mélange voortkomt uit Laatlatijn miscellānea ‘de gemengde dingen’, onzijdig mv. van miscellāneus ‘gemengd’ (BDE), dat een afleiding is van hetzelfde Latijnse ww. miscēre; de Franse vorm mélange is dan beïnvloed door het verwante ww. mêler.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

melange [mengsel] {1824} < frans mélange, van mêler [mengen] (vgl. mêleren).

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

melange mengsel 1824 [WEI] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal