Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

mat - (Spaans geldstuk)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

mat1 [Spaans geldstuk] {1613} mogelijk < frans matte [onzuivere metaalklonter na het eerste smelten], van mat [dof, vroeger ook: geklonterd] < latijn mattus [neergeslagen]; door het verbod edele metalen als zodanig uit de Spaanse gebieden in Amerika uit te voeren, werd het metaal slechts voorlopig gesmolten en in nog onzuivere vorm verhandeld.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

mat 2 znw. m. ‘spaans geldstuk’, sedert de 16de eeuw. De herkomst van het woord is onbekend.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

mat II (Spaansche m.), sedert de 16. eeuw. Oorsprong onzeker. Misschien = mat I met voor ons duistere overdrachtelijke bet.?

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

mat 2 v. (munt), gelijk Hgd. matte, wellicht uit Rom. *mate, ontleend aan een bijvorm van mijt 2.; cf. Fr. matton = klomp, grove baksteen.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

mat II: Sp. geldstuk sedert 16e eeu; Ndl. mat, herk. onbek.; by vRieb matten.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

mat ‘Spaans geldstuk’ -> Javaans semat ‘Spaans geldstuk, rijksdaalder’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

mat Spaans geldstuk 1613 [Toll.] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal