Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

masturberen - (zichzelf seksueel bevredigen)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

masturberen ww. ‘zichzelf seksueel bevredigen’
Nnl. eerst het zn. masturbatie “de zelfbevlekking” [1832; Weiland], dan masturberen ‘zichzelf seksueel bevredigen’ [1847; Kramers].
Ontleend aan Latijn masturbāri ‘masturberen’, waarvan de etymologie onduidelijk is. Wellicht is het een oude samenstelling van mās ‘man’, oorspr. misschien ‘penis’ en turbāre ‘opwinding veroorzaken’, zie → turbulent (Adams 1985). Andere mogelijkheden zijn: samentrekking van het eerste lid uit manibus ‘met de handen’, ablatief mv. van manus ‘hand’, zie → manuaal en het reeds genoemde turbāre; of verbastering, onder invloed van turbāre, van *man-stuprāre, uit manus ‘hand’ en stuprāre ‘onteren, verkrachten’ (Walde/Hofmann); of verband (door ontlening?) met Grieks mastḗr, nomen agentis van masteúein ‘zoeken, verlangen’, waarvan de verdere herkomst onzeker is.
Lit.: D.Q. Adams (1985), ‘Latin mas and masturbari’, in: Glotta 63, 241-247

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

masturberen [zichzelf seksueel bevredigen] {1865} < frans masturber < latijn masturbari, mogelijk van manu (6e nv. van manus) [met de hand] + stuprare [verkrachten], van stuprum [verkrachting, ontering].

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

masturbeer ww.
Jouself seksueel bevredig deur die seksuele organe met die hand te stimuleer.
Uit Ndl. masturberen (1847).
Ndl. masturberen uit Fr. masturber uit Latyn masturbari, mntl. 'n samestelling van manu 'met die hand' en stuprare 'verkrag'.
D. masturbieren, Eng. masturbate (1857).

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

masturberen zichzelf seksueel bevredigen 1847 [KKU] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal