Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

loggia - (overdekte galerij of balkon)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

loggia zn. ‘overdekte galerij of balkon’
Nnl. loggia “overdekte gang rondom de bovenste verdieping van een huis” [1863; Kramers], de loggia is eene Florentijnsche specialiteit [1876; WNT Aanv.].
Ontleend aan Italiaans loggia ‘overdekte galerij’, eerder logia ‘id.’ [1290; DELI], loggia ‘militair verblijf, logement’ [voor 1348; DELI], op zijn beurt ontleend aan Oudfrans loge ‘schuilplaats’, zie → loge.
In Noord-Italiaanse dialecten bestaan de vormen lobia en lobbia, die zijn ontwikkeld uit middeleeuws Latijn laubia ‘afdak, podium’ [624; DELI], vormen die rechtstreeks ontleend zijn aan het Germaans, zie ook → lobby.
Loggia's werden in Italië vanaf de 13e eeuw veel toegepast als overdekte, van kolommen voorziene galerijen of balkons aan woonpaleizen. De loggia komt ook als zelfstandig gebouw voor en dient dan bedoeld als plaats voor de afkondiging van besluiten, zoals de Loggia dei Lanzi in Florence.
Lit.: Philippa 1987, 44-45

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

loggia [overdekte galerij] {1886} < italiaans loggia < frans loge (vgl. loge).

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

loggia s.nw.
Oordekte suilegang wat gewoonlik aan die boonste verdieping van 'n gebou voorkom.
Uit Ndl. loggia (1886).
Ndl. loggia uit It. loggia.

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

loggia (Italiaans loggia)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

loggia overdekte galerij 1886 [KKU] <Italiaans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal