Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

locatie - (plek, plaats)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

locatie zn. ‘plek, plaats’
Nnl. locatie ‘woonbuurt in Zuid-Afrika voor kleurlingen en Bantoes’ [1905; Groene Amsterdammer], ‘plek met een bepaalde eigenschap of waar een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt’ in zijn plaatsbepalingen voor de locatie van de Zuidpool [1912; NRC], i.h.b. ‘plek waar delfstoffen worden geëxploiteerd’ in zeven nieuwe locaties [1914; NRC], op locatie ‘op een plek buiten filmstudio, theaterpodium e.d.’ in dat betekent dat er ‘op locatie’ wordt gespeeld [1990; NRC].
Ontleend aan Engels location ‘woonbuurt in Zuid-Afrika voor kleurlingen’ [1835; OED], uit ouder en algemener ‘specifiek stuk land dat in cultuur wordt gebracht’ [1792; OED], een betekenisuitbreiding van ‘het in gebruik nemen van land’ [eind 16e eeuw; OED], ontleend aan Latijn locātiō ‘verpachting, pachtovereenkomst’, afleiding van locus ‘plaats’, zie → loco-.
Ook de jongere algemene betekenis ‘plek met een bepaalde eigenschap’ is ontleend aan het Engels. Hetzelfde geldt voor de uitdrukking op locatie, uit Engels on location ‘op een opnameplek buiten de filmstudio’ [1914; OED].

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

lokasie: naturellewoonbuurt digby stede en dorpe; Eng. location, verb. m. Lat. locus, “plek”, en ww. locare, “plek bepaal”, vlgs. NED in dié bet. in V.S.A. in 1792, aan d. Kaap wsk. eers bek. na d. eerste Britse besetting.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

lokatie ‘plaats(ing)’ -> Indonesisch lokasi ‘plaats(ing)’.

Dateringen of neologismen

J. Posthumus (1986), A Description of a Corpus of Anglicisms, Groningen

locatie, plural locaties [lo:ʹka:(t)si] Koenen 1974; Van Dale 1976 (third numbered sense in lemma). “[…] filmregisseur, Paul Verhoeven, met zijn spelers en technische crew op lokatie in Amsterdam en in Utrecht […].” (1910106). Editorial comment: Though Van Dale 1976 has ‘location n.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal