Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

lo - (in hydroniemen)

Etymologische (standaard)werken

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

lo 2 naam voor waterlopen (in Zeeland en aangrenzende gebieden van N. Brab. en Z. Holl.), uit oudere vorm lode. — Het is niet te scheiden van lede met dezelfde bet., dat van het ww. leiden afgeleid is. Dan zou men de o moeten verklaren door een friese of inguaeoonse vorm aan te nemen. Minder waarschijnlijk is een ontlening aan me. lode (< oe. lād) ‘waterloopʼ, ofschoon Κ. Heeroma Ts 70, 1952-3, 263-4 het mogelijk acht, dat het woord in de 11de eeuw van Engeland naar de Westvlaamse kust overgebracht werd.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal