Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

lijken - (bevallen, passen)

Etymologische (standaard)werken

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

lijken 2 o.w. (passen), Mnl. liken, Os. lîkon + Ohd. lîhhên (Mhd. lîchen), Ags. lícian (Eng. to like), On. líka (Zw. lika, De. like), Go. leikan: denomin. van een adj. lijk, On. líkr = gelijkvormig, gepast, effen, overeenkomstig, aangenaam + Lit. lygus = effen, Opr. po-ligu = gelijk (z. lijk 1).

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Debrabandere (2007), Zeeuws etymologisch woordenboek: de herkomst van de Zeeuwse woorden, Amsterdam

liken ww.: glad maken, glanzend maken. Ndl. likken < Mnl. licken ‘gelijk maken > gladmaken, polijsten’ is een intensivum van Mnl. liken ‘gelijk maken’ < lijc ‘gelijk’. Os. likon, Ohd. lihhan, Oe. lician, E. to like, On. lîka, Got. leikan. Afl. liker ‘likhout, glanshout’. Samenst. lieksteen ‘liksteen (om de boerinnenmuts glad te maken), glanssteen’.

F. Debrabandere (2002), West-Vlaams etymologisch woordenboek: de herkomst van de West-Vlaamse woorden, Amsterdam

lijken 1 (DB), ww.: gladwrijven, doen glanzen, likken (schoenmakerstaal). Mnl. liken ‘gelijkmaken’, Vroegnnl. lijcken ‘assimilare’ (Kiliaan). Mnd. liken ‘polijsten’. Vgl. Ndl. lijk en Got. leik ‘lichaam, gestalte’. Gelijkmaken is dus ‘dezelfde gestalte geven’. Ndl. likken ‘gladmaken’ is een intensiefvorm (met kk-reduplicatie) van lijken.

lijken 2, klijken (DB), ww.: kruis en munt spelen. Naar lijken ‘gelijkmaken’, omdat de muntjes met dezelfde zijde naar boven moeten vallen, dus gelijk moeten vallen. Klijken door anticipatie van de k.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal