Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

liga - (verbond)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

liga zn. ‘verbond’
Vnnl. ligue ‘verbond tussen groeperingen of mogendheden’ in ligue teghens den Coninck van Vranckrijck ‘verbond tegen de koning van Frankrijk’ [1589; WNT uiterlijk]; nnl. liga, ligue ‘verbond’ [1824; Weiland].
Het oudere woord ligue is ontleend aan Frans ligue ‘verbond tussen mogendheden’ [14e eeuw; Rey], ontleend aan de Noord-Italiaans nevenvorm liga van Italiaans lega ‘verbond’ [1348; DELI], afleiding van Oud-Italiaanse ligare ‘verbinden’ [13e eeuw; DELI], uit Latijn ligāre ‘id.’, zie → liëren. In de 19e eeuw kwam hiervoor in het Nederlands geleidelijk liga in de plaats. Dat deze vorm ontleend is aan Italiaans liga of Spaans liga (WNT Aanv.) is niet wrsch. Er is eerder sprake van vormaanpassing van ligue tot liga door invloed van Duits Liga ‘verbond’ [16e eeuw; Paul].
Tot in de 19e eeuw werden met ligue enkele specifieke verbonden aangeduid uit de Nederlandse en West-Europese geschiedenis, tussen groeperingen of naties met een gemeenschappelijk belang. In de 20e eeuw kreeg het woord, inmiddels in de vorm liga, een algemenere betekenis en werden, wrsch. onder invloed van het Duits, ook nationale organisaties, verenigingen e.d. onder deze naam opgericht, bijv. de Nationale Belgische Liga tegen Kanker in 1924, de Nederlandse Filmliga in 1927. In België heten ook veel nationale sportorganisaties liga. In het NN wordt het woord in deze laatste betekenis weinig gebruikt.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

liga [verbond] {1824} < middeleeuws latijn liga (vgl. league).

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

liga ‘verbond’ -> Indonesisch liga ‘verbond’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

liga verbond 1824 [WEI] <ME Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal