Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Lhee - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Lhee (Westerveld, D)
1181 kopie 15e eeuw In Lede1, 1207? in Lede2, 1217 kopie in Lede3, ca. 1250 Lede4, 1360 kopie Liede, Lede5, 1371 to Leede6, 1573 Lee7, ca. 1660 Leda8, 1851-1855 noord Lhe, zuid Lhe9; In Lhee is de h niet oorspronkelijk, vergelijk → Rhee. Verband met germ. *hlaiwa- 'heuvel' is op taalkundige gronden onmogelijk. Eerder dient gedacht te worden aan germ. *hliþa- 'helling'10. Een waternaam Lede, lede 'gegraven of vergraven waterloop'11, is minder waarschijnlijk, omdat er geen waterloop is, tenzij men aanneemt, dat er een zuidelijke arm van de Dwingelderstroom is geweest, die later door het graven van de Nieuwe Sloot verdween12.
Lit. 1Künzel e.a. 1989 220, 2Cartago dik008, 3Idem dik015, 4BCN 24 (1968) 16, 5Cartago dik065, 6Idem dik085, 7NGN 5 (1901) 93, 8krt de Wit, 9GHAN 2 82, 10Gysseling 1960 601, 11De Vries 1945 61, 12BCN 24 (1968) 16.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal