Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Langezwaag - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Langezwaag (Opsterland, Fr)
Fries Langsweagen. 1315 Utresuagh1, 1496 Lange Swaech2, 1504 Langeswage3, 1505 Langeszwaeghe4; In 1315 wordt Langezwaag Utrasuagh genoemd, met uiter 'buitenwaarts gelegen' en zwaag 'weiland, land waar vee gehouden wordt'. Met lang ter onderscheiding van → Kortezwaag, dat Urasuagh heette, met ura 'over, hoger gelegen'. Zie ook → Olterterp en → Ureterp.
Lit. 1NGN 4 (1899) 52, 2Idem 59, 3Fryske Plaknammen 8 (1956) 19, 4NGN 4 (1899) 59, 70.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal