Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

lage - (open plek tussen bossen)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

lage 'open plek tussen bossen'
De Groningse namen in Westerwolde met het toponymisch grondwoord lage (→ Barlage, → Blekslage, → Roelage en → Ter_Walslage) vormen een westelijke uitloper van een groter gebied in Noordwest-Duitsland (vooral tussen Eems en Wezer), waar namen op lage frequent zijn. Dit gebied kent ook een overgang van lage naar lege. De namen op lage zijn volgens sommigen gevormd met os. lagu 'poel, meer, zee' met als secundaire betekenis 'moeras, drassige grond, natte weide'. Anderen gaan uit van os. lâga, een vrouwelijke afleiding van het werkwoord liggen met als betekenis 'open vlakte'1. Als naamselement is het sedert de 9e eeuw geattesteerd. Het Nederduits kent nog heden ten dage de soortnaam lage 'open plek tussen bossen'. Ter vergelijking enkele Duitse plaatsnamen: Bentlage, 890 Binutloga, 1151 Benethlage, eerste deel 'bentgras (Molinia)', Boekelage 'beuk', Bramlage 'brem of braam', Dinklage, 1257 thinglage 'ding, gerechtsplaats', Elmelage, 10e eeuw Elmloa, Elmloha 'olm (Ulmus)', Wittlage 'wilg (Salix)' en Lage, 14e eeuw to der Laghe.
Lit. 1DOB 343.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal