Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

kuiken - (jong hoen)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

kuiken zn. ‘jong hoen’
Mnl. kiken ‘kuiken’ [1240; Bern.], kiekin [1270; VMNW], kuken [1270-90; VMNW], kuyken [1479; MNW-P].
Mnd. küken (en door ontlening nhd. Küchlein ‘kuiken’); Oost-Fries (Wangeroogs) sjuuken; oe. cȳcen (ne. chicken ‘kip’). West-Germaanse afleiding *kiuk-īna- ‘kuiken’ met verkleiningsachtervoegsel bij een klanknabootsende wortel *kiuk-, waarbij verder nog de afleidingen Noord-Fries (Mooring) schükling, on. kjúklingr ‘kip’ (nzw. kyckling, nde. kylling). Minder wrsch. is dat *kiuk- < pgm. *keuk- een ablautende variant is bij pgm. *kukk- (oe. cocc ‘haan’ (ne. cock), on. kokkr). Deze laatste woorden zijn wrsch. ook klanknabootsend, maar onafhankelijk gevormd.
De nevenvorm kieken is Noordzee-Germaans, zie → lieden. Deze vorm is in Zuid-Nederlandse dialecten nog zeer algemeen, met name in de betekenis ‘volwassen hoen’, daarnaast ook wel voor ‘jong hoen’. In de standaardtaal komt hij alleen nog voor in de samenstelling → kiekendief.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

kieken* [jong van een kip] {kiken 1201-1250} vlaamse variant van hollands kuiken.

kuiken* [jong van een kip] {cuken 1401-1450} (waarbij cuken, kuiken de hollandse vorm is), vgl. middelnederduits, middelhoogduits kuchen, oudengels cycen (engels chicken), ablautend naast middelnederlands coc [zeehaan, knorhaan]; klankschilderend gevormd.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

kieken znw. o. is de vlaamse vorm van kuiken.

kuiken, kieken znw. o., waarvan de eerste de hollandse, de tweede de vlaamse vorm is, mnl. kiekijn, kieken, kûken, Teuth. cuycken, mnd. kūken, mhd. kūchen (vgl. nhd. küchlein), oe. cycen (ne. chicken), daarnaast on. kjūklingr. Verder mnl. coc ‘zeehaan’, oe. coc (ne. cock) ‘haan’, on. kokr ‘haan’.

Misschien een klankschilderend woord, vgl. fra. coq (dat men ook wel als ontlening aan het germ. opvat wegens coccus in de Lex Salica, maar toch eerder klankwoord), oi. kukkuṭa, osl. kokošŭ, fins kukko (Falk-Torp 560). — Minder waarschijnlijk is de verbinding met gr. gúgēs ‘watervogel’, lit. gužatys ‘ooievaar’, die intussen ook op een klankwortel *geuĝ ‘schreeuwen’ teruggaan, een afl. van *geu in oi. gavate ‘klinken, schreeuwen’, gr. góos ‘klacht’, lit. gaudžù ‘jammeren, huilen’ (E. Lidén, Festschr. Bugge 1892, 92).

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

kieken, kuiken znw. o. Kieken is een oorspr. vla. vorm, kuiken een o.a. holl.; vgl. lieden, lui. Uit mnl. kiekijn, -en, kûken o. = mhd. (md.) kuchen (waarvan nhd. küchlein), Teuth. cuycken, mnd. kûken, ags. cŷcen (eng. chicken) o. “kuiken”. Evenals on. kjûk-lingr m. “kuiken” ablautend met mnl. coc m. overdr. “een zeevisch”, ags. coc (eng. cock), on. kokkr m. “haan”. Germ. kuk-, keuk- zal wel een onomatop. basis zijn. Minder wsch. bij gr. gúgēs “watervogel”, lit. gużatys “ooievaar” gebracht. Fr. coq “haan” kan ontleend zijn uit ’t Germ. (vgl. coccus in de Lex Salica). Germ. *keukîna- is een deminutieve formatie; vgl. veulen.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

kieken, kuiken o., Mnl. kieken resp. kuken + Mndd. küken (waaruit Hgd. küchlein), Ags. cycen (Eng. chicken); is dimin. van het nw. dat zich vertoont in Ags. cocc (Eng. cock) en On. kokkr = haan, dat wellicht gelijk Fr. coq een onomat. is.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Aarts (2017), Etymologisch Dictionairke vaan ’t Mestreechs, Maastricht

kuke (zn.) kuiken; Vreugmiddelnederlands kiken <1240>.

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

kuiken s.nw.
1. Kleintjie van 'n hoender of ander voëlsoort. 2. Klein of jong persoon. 3. Dom, onervare persoon.
Uit Ndl. kuiken (Mnl. cuken).

Thematische woordenboeken

M. De Coster (2007), Groot scheldwoordenboek: van apenkont tot zweefteef, Antwerpen

kieken: (in Vlaanderen) dom persoon. Reeds bij Cornelissen & Vervliet: ‘Dieë jongen is toch ’en dwaas kieken, hij loopt alles omver.’ Kieken wordt gewestelijk gebruikt voor een kip.

Nol, dat hebt ge zelf erkend, en nu zal ik moeten denken dat gij ’n kieken zonder kop zijt. (Jaak Langens, Een leeuw uit de Kempen, 1947)
Alwéér?! Wat heeft dat kieken? (Herman Brusselmans, De terugkeer van Bonanza, 1995)

kuiken: mal of dom persoon. Eigenlijk: het jong van een kip. O.a. vermeld door Molema. Niet volwassen pluimvee symboliseert hier onervarenheid en domheid. Zie ook nog grieskuiken*.

Iets in me zegt altijd weer opnieuw, na iedere scène, en na ieder brutaal antwoord: en tòch zullen we met jou nog eens eer inleggen, tòch zullen we van jou plezier beleven. En het is toch nog zo’n kuiken. (Diet Kramer, Roeland Westwout. Roman over jonge menschen, 1940)
’t Was geen kuiken, die van d’r santé niet afwist, maar een reëel wijf, die ’m niet an boord kwam met lulkoek als ‘ik ken u nog maar zo kort en ik mot er nog es m’n gedachten over laten gaan.’ (Piet Bakker, Ciske de rat, 1941)

P.G.J. van Sterkenburg (2001), Vloeken. Een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie, 2e druk, Den Haag

kuiken. De schertsende zelfverwensing ik ben een kuiken, als ik niet zien kan komt voor in de Camera Obscura [1877]. Een oorspronkelijk vrome wens is tot vloek en uitroep van verontwaardiging geworden. De emotionele betekenis is ‘ik veracht mijzelf’.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

kuiken ‘jong van een kip’ -> Duits Küken ‘jong van een kip’ (uit Nederlands of Nederduits); Negerhollands kik(k)entje, kikintśi, kikinsji ‘jong van een kip’; Creools-Engels (Maagdeneilanden) † kinkinsti ‘kip’ <via Negerhollands>.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

kieken* jong van een kip 1240 [Bern.]

kuiken* jong van een kip 1401-1450 [MNW]

Overige werken

Julius Pokorny (1959), Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Bern.

gēu-, gǝu-, gū- ‘biegen, krümmen, wolben’, Nominalbildungen: gudo-m ‘Darm, Eingeweide’, gut-r̥ ‘Kehle, Hals’, gugā ‘Kugel, Buckel’, geu-lo-s ‘rundes Gefäß, Kugel’, gou-no-m ‘Gekräuseltes, Gewölbtes’, gupā ‘Erdhöhle, Stall’, geu-ro-s, gou-ro-s ‘gekräuseltes (Haar, Welle)’, gur-no-s ‘Rücken, Hüfte’, gū-ro-s ‘rund, gekrümmt’.

Unerweitert wohl in gou̯ǝ- : gū- ‘Hand’, s. dort; ferner norw. kaa ‘das Heu umdrehen, wenden’, anord. ‘die Ruhe stören’ (*kawōn); kā-beinn ‘krummbeinig’ (*gou̯o-; air. gāu, ‘Lüge’, falls aus *gōu̯ā, hierher, sonst mit lat. haud zu verbinden); über gr. γύης, γυῖον s. unten S. 398, über γύαλον s. unten S. 397.
a. Dentalerweiterungeu :
gud-, geud- (vereinzelt gu̯-ed-?), vor allem im Germ.; gudo-m ‘Darm’.
Ai. gudám ‘Darm’;
maked. γόδα· ἔντερα Μακεδόνες Hes.;
ndd. küt ‘Darm’, nhd. bair. kütz ‘ein Teil der Gedärme’; ndd. küt, küte auch ‘Eingeweide kleinerer Tiere, Rogenbeutel; Wade; Tasche, Beutel’, mnd. kūt ‘Weichteile im Tierkörper, Rogenbeutel, Wade’, holl. kuit (*kūt-) und kiete (*keot-) ‘Fischrogen; Wade’, engl. mdartl. kyte, kite ‘Bauch, Magen’ (vgl. zur Bedeutung unten qiþus);
afries. kāte (*kaut-) ‘Knöchel’, mnd. kōte, kūte ‘Huf, Klauen, bei Pferden das Fußgelenk’, ndd. (und entlehnt nhd.) Kote, Köte ‘Knöchel, Fessel der Pferde’, Demin. mnd. kötel, nd. Kötel (aus *kutil) ‘rundliche Exkremente z. B. von Ziegen, Pferden’, mndl. cotel, holl. keutel ‘ds., Kegel, Knirps’;
norw. dial. kyta ‘Buckel, aufgebauschte Falte, Anschwellung an einem feisten Körper, sackförmige Erweiterung eines Netzes’, schwed. dial. kūta ‘mit gekrümmtem Rücken gehen oder laufen’, nhd. kauzen = kauern (‘sich zusammenkrümmen’), geminiert schwed. kott(e) ‘Tannenzapfen’, dial. kutte, kutting ‘kleiner feister Knabe’;
mit dem Begriff der Einbiegung, Höhlung: ndd. kūte ‘Grube’, mhd. kūz, nhd. Kauz ‘Grube als Gerichtsstätte’ (formell = norw. dial. kūt ‘Verkrüppelung im Wuchs’, schwed. dial. ‘Knolle, Buckel’; mhd. kūte ‘Grube, Loch’, nhd. mdartl. Kaute ds. wohl aus dem Ndd.); norw. dial. køyta ‘Einsenkung im Erdboden, Pfütze; Gefäß, worin man Fische trägt’ (*kauti-) = mhd. kætze, nhd. mdartl. Kötze ‘Ruckkorb’, ags. cȳte ‘Hütte, Haus, Lager’ ( = īe) = norw. køyta ‘Waldhütte aus Zweigen’, vgl. nhd. dial. kieze ‘Bastkorb’ (-eu-), ags. cȳt-wer ‘Fischreuse’ mit expressiver Geminata mnd. usw. kutte ‘cunnus’ (mhd. kotze ‘meretrix’); Loch = schlechte Wohn- oder Liegerstatt: ndd. (und entlehnt nhd.) kot, kote ‘Schuppen, Stall, Hütte’, mndl. cot, cote ‘Höhle, Lagerwilder Tiere, Stall, schlechte Hütte’, ags. cot ‘(Räuber-) Höhle, Haus, Lager’, anord. kot ‘kleine Hütte’, kytia ds.;
nasaliert anord. kunta ‘vulva’ aus mnd. kunte ‘cunnus; auch Hinterer’, norw. schwed. kunt ‘Ranzen (von Birkenrinde)’; auch av. gunda-, gundā ‘Teigballen’?
gū̆-t-, geu-t-; über gu̯-et- siehe besonderen Artikel; gut-r̥ ‘Kehle’.
Lat. guttur (*gūtṛ, Bildung wie hitt. kuttar); n. (bei Plautus m.) ‘Gurgel, Kehle’, guttura (Plin.) ‘dicke Hälse, Geschwülste am Hals’;
dazu als ‘hautsackartige Gebilde am Hals’ u. dgl.:
geut- in ags. cēod(a) m. ‘Sack, Tasche’, ahd. kiot ds., mnd. kǖdel ‘Tasche’, mhd. kiutel ‘Wamme, Unterkinn’, nhd. Keutel ‘Fischnetz, Darm, Geschwulst’;
gut- in mnd. koder m., nhd. dial. Köderl, Goderl (*gut-ro-) ‘Unterkinn, Kropf’, ndd. koden ds., engl. cud ‘das Innere des Schlundes bei Wiederkäuern’, ndl. kossem ‘Unterkinn’ (*gutsmo-), norw. kusma ‘parotitis’; mhd. kuteln, nhd. Kutteln ‘Kaldaunen’;
mit expressivem dd: ags. codd m. ‘Hülse, Schote, Sack’, aisl. koddi ‘Kissen, Hode’; vielleicht ahd. kutti ‘Herde’, nhd. Kette, bair. kütt ‘Schar jagdbarer Tiere’;
hitt. ku-u-tar (kuttar), Dat. ku-ut-ta-ni (kuttani) n. ‘Nacken, Oberarm’ (= lat. guttur, s. oben); kuttanalli ‘Halskette’.
b. Gutturalerweiterungen; gugā ‘Kugel’.
Mhd. kugel(e), nhd. Kugel, mnd. holl. kogel ds., nhd. dial. Kogel ‘runde Bergkuppe’ (Persson Beitr. 113); rhein. Klugel, Krugel nach Persson wohl erst durch Verquickung mit kliuwel und Klüngel;
mit gg: ags. cyćǵel, engl. cudgel (*kuggila) ‘Knüttel’, anord. kuggr aus mnd. kogge, engl. cog ‘breites, plumpes Seeschiff’;
mit germ. k: isl. kjūka ‘Fingerknöchel’, norw. kjūka ‘Klumpen’, kokle, kukle ‘Klumpen’, kokla (und kogla), kokul ‘Fruchtzapfen der Nadelbäume’; ags. cyćel, nengl. dial. kitchel ‘kleiner Kuchen’; dazu anord. kjūklingr mit ‘Gänschen’, ags. ćiećen, nengl. chicken, mnd. kǖken, nhd. Küchlein ‘Hühnchen’;
mit germ. kk: ahd. coccho, nhd. mdartl. Kocke ‘Haufen, Heuhaufen, Misthaufen’, dän. kok(k) ‘Haufen, Heuhaufen’;
lit. gugà f. ‘Knopf, Buckel, Hügel’, gaũgaras m. ‘Gipfel eines Berges’;
russ. gúglja, poln. guga ‘Beule’ (Persson Beitr. 937); aber lit. gúogė, gógė f. ‘Kopf’, gõgas m. ‘Widerrist des Pferdes’, wohl nicht aus dehnstufigem *[u]-g-; anders darüber Trautmann KZ. 43, 176;
mit -g̑-:
npers. gūzak ‘Fußknöchel’ (?);
lit. gùžas ‘Knorren, Beule, Kropf’, gūžỹs ‘Kropf’, gaũžė ‘Kopf’, lett. gũza, guza ‘Kropf’, guzma ‘Haufen, Höcker’, gũža ‘Hüfte, Lende, Keule beim Braten’;
ačech. hýžě ‘Hüfte, Oberschenkel’, poln. giża, giza ‘Knochenkopf am Schienbein u. dgl.’ (auch ksl. gyža vinьnaja ‘Weinstock’, serb. gidža ds. als ‘Knorren, Knorrengewächs’); wahrscheinlicher hierher als zu *geng- (s. dort), poln. guz ‘Beule, Höcker’, guza ‘Hinterer’, sloven. gúza ‘Hinterer, Höcker’, wie z. T. wohl auch andere, an sich auch mit guz = gǫz- ansetzbare Worte (s. *geng-); doppeldeutig sind auch die Worte mit balt. (gunž-) gūž- wie gunžỹs, gūžỹs ‘Kropf bei Vögeln, Kopf des Oberschenkelknochens’ usw.; s. Mühlenbach-Endzelin Lett.-D. Wb. I 685, 687;
neben lett. gū̆za, guzma stehen kuza ‘Haufen’, kuzma ‘Hühnerkropf’, die formantisch mit guza usw. im Zusammenhang stehen, im anlaut. k- aber ein mit av. fra-, apa-kava- ‘vorn, hinten mit einem Höcker’ und der Sippe qeu- ‘biegen, wölben’ zusammenhängendes Wort zur Voraussetzung haben;
über das von slav. guz- nicht sicher zu trennende gǫz- s. unter geng-.
c. Labialerweiterungen; gupā ‘Erdhöhle’.
Gr. γύπη ‘Erdhöhle, Schlupfwinkel, Geiernest’ (Hes.); γύψ, γῡπός ‘Geier’ (vom krummen Schnabel oder den krummen Klauen, wie γρύψ zu γρυπός ‘gekrümmt’);
ahd. chubisi ‘tugurium’, mhd. kobe ‘Stall, Schweinestall, Käfig, Höhlung’, nhd. Koben ‘kleines, schlechtes Gemach oder Gebäude, Schweinestall’ (dazu mhd. kobolt, nhd. Kobold, z.B. Kluge11 315), ags. cofa (engl. cove) ‘Kammer, Versteck, Höhle’ (daraus anord. kofi ‘Kammer, Zelle’), westfäl. küffe (*kufjō) ‘schlechte Hütte’; Grundbed. ‘Loch in der Erde als Wohngrube’, eigentl. ‘Einwölbung’, ndd. Kübbung ‘Anbau’; mhd. nhd. Kober ‘Korb’; holl. kub, kubbe ‘Fischreuse’; mhd. kobel m. ‘(gewölbter) Kasten, enges schlechtes Haus, Stall’; hingegen stammen mhd. kobel n. ‘Felsenschlucht’, kofel ‘Bergkuppe’, nhd. bair.-allem. Kofel, Kobel, Gufel, rätorom. cúvel, ital. cóvolo ‘Höhle, Felswand’ aus lat. *cubulum (zu cubāre) ‘Lagerstätte des Viehs’ (Zinsli, Grund u. Grat 322) und ahd. miluh-chubilī ‘Milchkübel’, mhd. kübel, nhd. Kübel wohl aus mlat. cupellus;
anord. kūfr ‘runde Spitze, Haufen’, norw. kūven ‘rundlich, gewölbt’ (davon norw. kuva, kyva ‘abrunden, abstumpfen’, vgl. auch schwed. kuffa ‘bändigen, stoßen = ndd. kuffen ‘stoßen, ohrfeigen’), holl. kuif (mndl. *cūve) ‘Federbusch, Schopf, Haube, Baumwipfel’ (vgl. in ähnlicher Bed. frühnhd. Kaupe ‘Federbusch, eigentlich Haube, auf dem Kopf der Vögel’ aus ahd. *kūba, wohl aus der rom. Sippe von cūpa, ebenso ags. cȳf ‘Faß, Tonne’, as. kūvīn ‘Faß’, vgl. frz. cuve aus lat. cūpa ‘Kufe’);
germ. *kubb-: westflämisch kobbe ‘Federhüschel, buschiges Нaar, Hutkopf’, aisl. kobbi m. ‘Seehund’, bair. koppen ‘buschige Krone eines Nadelbaumes’, engl. cub ‘Junges’, cob ‘runder Klumpen, Kopf, Spinne’, vermutlich auch isl. kubbur, kubbi ‘Klotz, Stumpf’ (dazu schwed. isl. norw. kubba ‘abhauen’);
germ. *kūp-: norw. dial. kūp ‘Buckel’, schwed. kupa ‘halbkugelförmiges Gehäuse, Bienenkorb’ u. dgl.; schwed. kypa ‘rundes Gefäß aus Stroh’, ndd. küpe ‘großer Tragkorb’, engl. dial. kipe (ags. *cȳpe) ‘geflochtene Fischreuse, Korb’; ablautend norw. dial. kaup ‘hölzerne Kanne’, kaupa ‘Knolle’;
hingegen stammen wohl aus lat. cuppa f. ‘Becher’: ags. copp m. ‘Gipfel, Becher’ (mengl. auch ‘Kopf), cupp m., cuppe f. ‘Becher’, nhd. (eigentlich md.) Koppe ‘Kamm (Haube) der Vögel’, Koppe, Kuppe, ‘runder Berggipfel’, mhd. kuppe, ahd. chuppa ‘Kopfbedeckung’ (mit expressiver Verschärfung ahd. chuppha ds., mhd. kupfe, kuffe, gupfe ds., gupf, gupfe m. ‘Gipfel eines Berges, Spitze des Turmes’, worin g- wohl Substitution für roman. c-; anord. koppr ‘Kopf, Gefäß, Helmknopf, Augenhöhle’ ist Lw. aus mnd. kopp); afries. mnd. kopp ‘Becher’, ahd. kopf, chuph ‘Becher’, mhd. kopf ‘Trinkgefäß, Hirnschale, Kopf’ (ähnlich rom. testa ‘Kopf’ aus lat. testa ‘Scherbe, Schale’, mlat. testa capitis), nhd. Kopf.
Nasaliertes germ. *kumb-: ags. cumb (engl. coomb) ‘Napf’ (in der Bed. ‘Tal’ aus abrit.*kumbo-s ‘Tal’), mnd. kumm(e) f. ‘rundes, tiefes Gefäß, Kufe, Napf’, nhd. Kumme ‘tiefe Schale’, schweiz. chumme ‘Zisterne’; *kump- (aus *kumb- mit Kons.-Schärfung) mnd. kump, mhd. kumpf ‘Gefäß, Tasse’, nhd. Kumpf.
Dazu vielleicht npers. gumbed ‘Wölbung, Kuppel, Becher’;
ferner vermutlich lit. gum̃bas m. ‘Wölbung, Geschwulst, Knorren’; lett. gum̃ba ‘Geschwulst’;
aksl. gǫba ‘Schwamm, Pilz’, skr. gȕba ‘Schwamm, Aussatz’, sloven. gǫ́ba ‘Schwamm, Pilz’, gȏbec m. ‘Maul’, аčеch. húba ‘Schwamm’, jünger ‘Maul, Lippe’, russ. gubá ‘Baumschwamm’; daneben gúba ‘Lippe’; im Slav. liegt Intonationswechsel vor, die Bedeutung ‘Maul’ ist überall jünger.
Unter einer Grundbed. ‘bergen’ wurde nhd. Koben verbunden mit av. gufra- ‘tief; geheimnisvoll, wunderbar’, angeblich ursprünglich ‘in eine Grube versenkt’?
d. Mit l-Suffixen; geu-lo-s ‘rundes Gefäß’.
Ai. gōla-ḥ ‘Kugel’, gōlā, gōlam ‘Ball, runder Wasserkrug’; vielleicht ai. gula-ḥ, gulī, gulikā ‘Kugel, Kügelchen, Spielball’ (oder als gel- zu *gel- ‘ballen’);
arm. kalum ‘ich nehme, fasse’ (*gu̯elō);
gr. γυλιός ‘längliche Tasche’ (auch γογ-γύλος? s. gong-; über γωλεός s. unter *gol- ‘liegen’);
gr. γύαλον ‘Höhlung des Panzers’, später ‘Schlucht’, meg. γυάλᾱς ‘Trinkbecher’, ἐγγυαλίζω ‘händige ein’ (vgl. zu letzterem ἐγγυάω unter *gou̯ǝ-) können auch als *γυσαλο- von der s-Erw. *g(e)u-s- stammen;
lat. vola f. ‘Höhlung der Hand, des Fußes’ (*gu̯-elā);
ahd. kiol, ags. cēol, anord. kjōll m. ‘(*rundliches) Fahrzeug, Schiff’ (die jüngere Bed. ‘Kiel’ durch Einfluß von anord. kjǫlr ‘Kiel’; germ. *keula- = ai. gōla-), ahd. kiulla ‘Tasche’; ags. cȳll(e) ‘Schlauch, Gefäß’, entlehnt aus lat. culleus; woraus finn. keula ‘Steven’, anord. kȳll m. ‘Sack, Tasche’ (ndl. kuil ‘der mittlere, sackförmige Teil eines Netzes’ aber nach. Franckvan Wijk Wb. 356 aus andl. kuidel von der t-Erw. der Wz.); ahd. kūli, mhd. kiule, nhd. Keule (urgerm. *kūlōn-) ‘Stock mit dickem kugelförmigem Ende’, mnd. kūle ‘Keule, keulenförmiges Gefäß, Hode, Geschwulst, Kaulquappe; (konkav:) ‘Grube, Höhle’ (letztere Bed. auch in mhd. kūle, nhd. (md.) kaule und aschwed. kūla), mhd. kūle, nhd. Kaule ‘Kugel, kugelförmiger Gegenstand’, nhd. Kaulquappe (vom kugelförmigen Aussehen), anord. kūla ‘Beule, Kugel’; nhd. mdartl. kulle ‘Kugel, Rolle, Walze’, kullern, kollern ‘rollen, kugeln’ (: gr. γυλλός· κύβος ἤ τετράγωνοςλίθος Hes. mit Verblassen der Bed. des runden?); vermutlich auch anord. kollr m. ‘abgerundeter Gipfel, Kopf’, mnd. kol, kolle m. ‘Kopf, oberster Teil von Pflanzen’, nhd. küllbock und (hochstufig) kielbock ‘hornloser Bock’, vgl. alb. tsjap gul ‘hornloser Bock’; norw. køyla (*kauliōn) ‘Rinne, Kanal’.
e. Mit n-Suffix; gou-no-m ‘Gekräuseltes, Gewölbtes’.
Av. gaona- n. ‘Haar (bes. der Tiere); (Haar)farbe’ (vgl. oben lit. gauraĩ usw.);
speziell germ. Bildung anord. kaun n. ‘Beule’, mnl. coon f. ‘Kiefer, Kinnbacken’, nld. koon ‘Wange’ (*kaunō); dazu got. kuna-wida ‘Fessel’ (‘gekrümmter Strick’, zu ahd. widi ‘Strick’).
f. Mit r-Suffixen; geu-ro-s, gou-ro-s, gū-ro-s, gur-no-s.
Arm. kuṙn Gen., kṙan ‘Rücken’ (= lit. gur̃nas), kr-ukn, Gen. krkan ‘Ferse’, kur, Gen. kri ‘Boot, Kahn’, auch ‘Becken, Napf, Pfanne’; kray (*gūrāti-) ‘Schildkröte’; o-stufig kor (*gou̯-ero- oder -ero-) ‘gekrümmt, gebogen; verkehrt’, kori ‘Kanal’, koriz ‘Geschwulst; Obstkern, Samenkorn’;
gr. γῡρός ‘rund, ausgebogen’, γῦρος ‘Rundung, Kreis, runde Grube’, γῡρόω ‘krümme’, γυρῖνος oder γύρῑνος ‘Kaulquappe’ (wie mnd. kū-le, nhd. Kaulquappe, s. oben);
mir. gūaire ‘Haar’ (ursprüngl. ‘*Kraushaar’, vgl.:) nir. guairneán ‘Wirbelwind’;
norw. kaure ‘krause Locke (bes. von Wolle)’, kaur ‘gekräuselte Welle’ (idg. *gou-ro-; daneben germ. *kau̯-ara- in:) anord. kārr m. ‘krause Locke’, kāri ‘das Wasser kräuselnder Windstoß’, norw. kåre ‘Hobelspan’; mit -eu- das germ. Lehnwort finn. keuru ‘curvus’; mit ū (vgl. γῡρός und die ū̆ enthaltenden arm. Worte) norw. kūra ‘sich zusammenkauern; ruhen’, mnd. kūren ‘(dem Wild) auflauern’, nhd. kauern; mit Anwendung von Gerinnen der Milch norw. kjøre (*keuran-) ‘Käse im ersten Zustand’, kūr (*kūra-) ‘ds., geronnene Milch’, køyr (*kauri-) ‘Käsemasse von säuerlicher Milch’, kaara (*kau̯arōn) ‘gerinnen, käsig werden’ (fraglich hingegen sloven. usw. žȗr ‘Molken’ wegen der auf weisenden Nebenform sloven. zȗra, zọ̑ra ‘Molken’);
lit. gaũras m., meist Pl. gauraĩ ‘Haar am Körper, Flachsfaser’, lett. gauri m. Pl. ‘Schamhaare’ (vgl. oben av. gaona- n. ‘Haar’); lit. gur̃nas m. ‘Hüfte, Fußknöchel’, lett. gùrus ‘Hüfte, Gabel am Spinnrad’ (= arm. kuṙn); lit. gū̃rinti, gūrúoti ‘gekrümmt gehen’, lett. gūrâties, guôrîties ‘sich rekeln’; lit. kálno gùras m. ‘Bergvorsprung’;
serb. gȕra f. ‘Höcker’, gȕriti se ‘sich zusammenziehen, krümmen’; ob hierher skr. žúriti se ‘sich eilen’?; s. auch unter g̑eu- ‘fördern, eilen’; auch bulg. gúrkam, gúrnъ ‘tauche ins Wasser’?; die Intonation erforderte *gōurā oder *gou̯erā (vgl. oben anord. kārr usw.).
g. Mit s-Suffixen:
npers. gōšā ‘Winkel, Ecke’;
gr. γύης ‘Krummholz am Pflug’, ἄροτρον αὑτόγυον ‘Pflug, an dem Krummholz und Scharbaum noch aus einem Stück bestanden’ (s-Suffix unsicher), wozu γύης ‘Ackermaß’ (*γυ[σ]ᾱς-, aber auch *γυϝᾱς- möglich); gr. γυῖον ‘Glied Arm und Bein’, μητρὸς γυῖα ‘Schoß’, γυιόω ‘lähme’, woraus γυιός ‘gliederlahm’ (Grdf. *γυσ-ι̯ον; oder γυϝ-ι̯ον? ders. Zweifel bei γύαλον, s. oben), γαυσός ‘krumm, auswarts gekrümmt (von Beinen)’, γαυσόομαι ‘krümme mich’ (aber γαυσάδας· ψευδής Hes. vielleicht galatisch, zu air. gáu ‘Lüge’?) kann σ nach andern Adj. auf -σός für ‘gekrümmt’ bewahrt haben, doch ist auch das αυ schwierig, da ein Ablaut *gēu- : gǝu- trotz der häufigen Stufe *gū- nicht sicher steht; unklar hom. ἀμφίγυος, Beiwort des Speeres, und ἀμφιγυήεις, Beiwort des Hephaistos;
mnd. nnd. kūse ‘Kolben, Keule; Backenzahn’, norw. dial. kūs ‘Buckel’; schwed. kusa ‘cunnus’; anord. kjōss f. ‘Tasche’, kjōss m. ‘Bucht, Höhlung’, farø. kjōs f. ‘Kropf’, schwed. kjusa ‘Talschlucht’, kjus ‘Ecke eines Sackes’ u. dgl., norw. kȳsa (*keusiōn-) und køysa (*kausiōn-) ‘Haube, Kapuze’.

WP. I 555 ff., WH. I 112 f., 311, 629, 852, Trautmann 80, 100 f.

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal