Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Kortezwaag - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Kortezwaag (Opsterland, Fr)
Fries Koartsweagen. 1315 Urasuagh1, 1496 die Corte Swaech2, 1505 Corteszwaege3; In 1315 wordt Kortezwaag Urasuagh genoemd, met ura 'over, hoger gelegen' en zwaag 'weiland, land waar vee gehouden wordt', ter onderscheiding van → Langezwaag, dat Utrasuagh heette, met uiter 'buitenwaarts gelegen'. Zie ook → Olterterp en → Ureterp.
Lit. 1NGN 4 (1899) 52, 2Idem 59, 3Idem 59, 70.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal