Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

kopzorg - (bezorgdheid)

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

2665. Mij een zorg (of kopzorg)!

ook dat zal mij een zorg wezen, dat kan mij niet schelen, daar trek ik mij niets van aan, mij een biet (no. 2652); daar heb ik maling aan (no. 1459); vgl. Prikk. V, 19: Ons een zorg! Krat. 14: Dat zou me een zorg wezen! Sjof. 20: 't Zou me een zorg zijn! Kalv. I, 76: ‘Mijn 'n zorg’ dacht Leip; II, 47: Mijn een zorg; Jord. II, 388: Is zij verantwoordelijk voor al wat de meisjes in d'r knar komt, 's nachts? Haar 'n kopzorg, had ze den commissaris gezegd; Zoek. 14: Met driftigen hoofdruk en minachtend lippensmakken stiet ze z'n zachtheid terug: ‘Zal oe ook oê zorreg wezen’; Zoek. 135: 't Zou Sam en Meijer en Jette hun zorg zijn of hun broer daar morgen op de keien stond; Groot-Nederland, 1914, bl. 432: Stommeling, je drinkt je 'n gat in je kraag! - Me zorg! 't Is mijn kraag! Handelsblad, 22 Febr. 1915 (avondbl.) p. 5 k. 6: Hoe de Times redeneert is mij 'n zorg, wat de Kölnische zegt laat me koud! Zoek. 70: 't Zal die menschen hun zorreg wezen, of-ie worren op-eroepen enz. Vgl. hd. ich frage viel danach, ick kümmere mich viel darum, welke eveneens door ironie zijn ontstaan.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal