Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

klaaglied - (klaagzang)

Thematische woordenboeken

K. van Dalen-Oskam & M. Mooijaart (2005), Nieuw bijbels lexicon: woorden en uitdrukkingen uit de bijbel in het Nederlands van nu, uitgebreid met De Nieuwe Bijbelvertaling, Amsterdam

Klaaglied, klaagzang, (fig.) steeds herhaalde klacht. Soms verbonden met zingen.

Dit woord is oorspronkelijk de titel van het bijbelboek Klaagliederen, dat meestal toegeschreven wordt aan Jeremia (zie ook dat artikel). Het woord is waarschijnlijk door de Luthervertalingen in het Nederlands gekomen.

Deux-Aesbijbel (1562), titel. De KLAECH-lieden Ieremiae. (In de Statenvertaling (1637): De Claeg-Liederen Jeremia.)
De cd begint met een aangrijpend klaaglied van Krieger, ook wel de Schubert van de 17de eeuw genoemd. (De Standaard, dec. 1995)
Short zingt voor de zoveelste keer zijn klaaglied dat zijn collega's niet aardig voor hem zijn geweest. (NRC, mei 1994)
De techniek was nog niet zover als vandaag en de luidsprekers had men nu op grote masten gezet, terwijl ze bij de eerste uitvoering achter struiken verborgen waren geweest. Men kon nu tenminste op de achterste rijen de handeling goed volgen, lezen we. Ook beginnen dan al de klaagliederen, want het bezoek was, zachtjes gezegd, niet bevredigend, aldus het bestuur.(Meppeler Courant, nov. 1993)

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

klaaglied (Duits Klagelied)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

klaaglied ‘jeremiade, treurig lied’ -> Fries klaachliet ‘jeremiade, treurig lied’.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal