Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

journalist - (verslaggever)

Etymologische (standaard)werken

P.H. Schröder (1980), Van Aalmoes tot Zwijntjesjager, Baarn

journalist

Het Nederlandse woord dagbladschrijver is zeer ongebruikelijk. Allen die medewerken aan dagbladen, nieuwsbladen en tijdschriften dragen de Franse naam journalist. Natuurlijk komt journalist van Journal en journal van jour, Italiaans giorno, laat-Latijn jornus dat weer stamt van het Latijnse diurnus: wat bij dag geschiedt. In dit diurnus zit weer het woord dies: dag verscholen.

Het Franse journal heeft ook het Nederlandse journaal opgeleverd dat in allerlei betekenissen voorkomt: dagregister, koopmansboek, dagverhaal, nieuwsbericht via radio of televisie enz.

Tenslotte kennen wij: à jour, wat letterlijk betekent: in de dag (geplaatst), dus: zó dat het licht er door schijnt, doorzichtig.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2007), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Supplement, Stellenbosch

joernalis s.nw.
Persoon wat artikels vir 'n koerant of tydskrif skryf.
Uit Ndl. journalist (1795 - 1843). Eerste optekening in Afr. in Patriotwoordeboek (1902) in die vorm journalis.
Ndl. journalist uit Fr. journaliste, 'n afleiding van journal 'koerant, dagblad'.

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

embedded journalist (Engels embedded journalist)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

journalist ‘verslaggever’ -> Indonesisch jurnalis ‘verslaggever’; Javaans jurnalis ‘verslaggever’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

journalist verslaggever 1790 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal