Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

inklinken - (krimpen (van een massa))

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

inklinken ww. ‘krimpen (van een massa)’
Nnl. eerst het zn. inklinking ‘het inkrimpen van grond’ [1825; WNT inklinken I], dan inklinken ‘inkrimpen van grond’ in de van boven uitdrogende venen zakten dus, zij klonken in, zooals men dat noemt [1884; WNT].
Gevormd uit → in en het werkwoord → klinken 2 ‘door kloppen vastslaan’; het resulterende werkwoord is onovergankelijk, zoals bijv. ook inkrimpen, inslinken, interen. De betekenisovereenkomst met klinken ‘vastslaan’ lijkt niet groot, maar gezien de late attestatie van inklinken lijkt het nog onwaarschijnlijker dat er rechtstreeks verband is (Toll.) met de onovergankelijke betekenis die clinken in het Middelnederlands nog had, namelijk ‘vastzitten, blijven steken’ [1350-1400; MNW], maar die reeds in het Vroegnieuwnederlands verouderd was. Hetzelfde geldt voor de Middelnederlandse variant clingen ‘blijven vastzitten; verschrompelen’, die ook al vroeg verouderd was. Wel is dezelfde betekenis als van inklinken al vroeg aanwezig bij Engels cling ‘vastzitten’ [800; OED], ‘inklinken’ [1300; OED]; er zou dus sprake kunnen zijn van ontlening aan het Engels.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

inklinken* [door klinken (met een hamer) vastmaken] {1769} van in + klinken2.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

inklinken* door klinken (met een hamer) vastmaken 1769 [WNT inklinken II]

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal