Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

importeren - (invoeren van handelswaar)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

importeren ww. ‘invoeren van handelswaar’
Vnnl. importeren ‘geld inbrengen, opbrengen’ [ca. 1699; Stall.]; nnl. importeren ‘invoeren’ [1805; Meijer], ‘handelswaar uit het buitenland invoeren’ [1824; Weiland].
Ontleend aan Frans importer ‘invoeren uit een ander land’, eerder ook al ‘inbrengen uit andere bronnen, investeren’ [14e eeuw; Rey], ontleend aan Latijn importāre ‘invoeren, binnenbrengen’, gevormd uit → in- 3 ‘in’ en portāre ‘dragen, vervoeren’, zie → port.
Los hiervan staat de oudere en verouderde betekenis vnnl. importeren ‘betekenen, van belang zijn’ [1587; WNT Aanv.], die via Frans importer en Italiaans importare eveneens op Latijn importāre ‘invoeren, veroorzaken’ teruggaat.
import zn. ‘het importeren; geïmporteerde handelswaar’. Nnl. import ‘id. (abstract en concreet)’ [1824; Weiland]. Terugvorming uit importeren, naar analogie van export bij exporteren en wellicht onder invloed van Engels import ‘invoer’, bij het werkwoord import ‘invoeren’ [1548; OED], eerder al ‘binnenbrengen uit een externe bron’ [1508; OED], ook ontleend aan Latijn importāre, en later in betekenis beinvloed door Frans importer.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

importeren [invoeren] {1824} < frans importer < latijn importare [indragen, invoeren, teweegbrengen], van in [in] + portare [dragen, vervoeren].

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

importeren ‘invoeren’ (Frans importer)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

importeren ‘invoeren (goederen, gegevens)’ -> Indonesisch importir ‘invoeren (goederen, gegevens)’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

importeren invoeren 1824 [WEI] <Frans

importeren computergegevens invoeren 1989 [HCC nieuwsbrief nov. 11, 47] <Engels

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal