Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

identificatie - (vereenzelviging; vaststellen van de identiteit)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

identificeren ww. ‘identiteit vaststellen; vereenzelvigen’
Nnl. zich identificeren met ‘zich volkomen verbinden met, zich geheel wijden aan (een activiteit of idee)’ [1816; WNT Aanv.], identificeren ‘tot hetzelfde maken, vereenzelvigen, twee dingen onder één begrip brengen’ [1824; Weiland], ook ‘de aard of identiteit vaststellen’ [1906; Baale] en in het bijzonder ‘iemands identiteit bewijzen’ [1966; WNT Aanv.]; tot het begin van de 20e eeuw ook de vorm identifiëren [1874; WNT Aanv.].
Wrsch. ontleend aan Duits identifizieren [18e eeuw; Pfeifer], een nieuwvorming op basis van middeleeuws Latijn identificare ‘gelijkvormig maken’, gevormd uit ident(i)-, de combinatievorm van idem ‘gelijk’, zie → identiek, en facere ‘maken’, verwant met → doen en zie ook → feit. De jongere nevenvorm identifiëren is ontleend aan Frans identifier ‘vereenzelvigen’ [1610; Rey], ‘de aard vaststellen van’ [1864; Rey], eveneens gevormd op basis van middeleeuws Latijn identificare. Dat identificeren zou zijn ontstaan naast identifiëren naar analogie van het zn. identificatie, en dus niet door ontlening aan het Duits, is minder wrsch., gezien de dateringen van deze drie woorden; zie ook → impliceren.
identificatie zn. ‘vereenzelviging, het vaststellen van de identiteit’. Nnl. identificatie ‘gelijkmaking’ [1847; Kramers], ‘vaststelling van de identiteit’ [1906; Baale], ‘vereenzelviging’ [1931; WNT Aanv.], ‘het identificeren, volkomen toewijding’ [1952; WNT Aanv.]. Afleiding van identificeren, naar analogie van andere woordparen op -eren en -atie, of rechtstreeks ontleend aan Frans identification ‘het vaststellen van de identiteit, de vereenzelviging’ [1610; Rey], uit middeleeuws Latijn identificatio, afleiding van identificare.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal