Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

heuvel - (kleine verheffing van het aardoppervlak)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

heuvel zn. ‘kleine verheffing van het aardoppervlak’
Onl. huvil ‘heuvel’ [10e eeuw; W.Ps.], ‘id.’ [ca. 1100; Will.]; mnl. houel [1240; Bern.], huevel [1300-25; MNW-R], heuvel [1348; MNW-P].
Vóór de 14e eeuw komt dit woord alleen voor in oostelijke of oostelijk getinte bronnen en gezien de geografische gesteldheid van het Nederlandse taalgebied zal het woord inderdaad vanuit het oosten zijn verspreid. De mnl. vorm met -o- kan een dialectische vorm zonder i-umlaut aanduiden, maar dat is niet zeker: de spelling van de /ö/ die met i-umlaut uit *hubil- resulteerde, en die gerekt werd in open lettergreep, was variabel, tot in de 15e/16e eeuw onder invloed van het Frans de spelling -eu- gebruikelijk werd.
Mnd. hovel; ohd. hubil (mhd. hübel; nhd. Hübel is verouderd); met ander achtervoegsel ook mnl. hover ‘bult, bochel’ [ca. 1470; MNW]; os. hoƀar ‘id.’; ohd. hovar ‘id.’; oe. hofer ‘id.’; < pgm. *hubil-/-ar-.
Wellicht verwant met: Litouws kupra ‘bult’, kupstas ‘hoop’ en kaupas ‘heuvel’; Oudkerkslavisch kupŭ ‘hoop’; Avestisch kaofa ‘berg’; Albanees kjipi ‘hoop’; bij de wortel pie. *k(o)up- (in het Germaans met grammatische wisseling), dat traditioneel als afleiding van de wortel pie. *keu- ‘zich krommen, buigen’ beschouwd wordt. Zie echter → heup.
Lit.: Beekes 1996, 223-227

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

heuvel* [verheffing van aardbodem] {hovel, hoevel, heuvel 1201-1250} middelnederduits hovel, oudhoogduits hubil; buiten het germ. latijn cupa [kuip, vat], grieks kupellon [beker], litouws kaupas [hoop], oudkerkslavisch kupŭ [idem] (russisch kupa); de grondbetekenis is ‘buigen, welven’ → heup, hoop1, huif.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

heuvel znw. m., mnl. hōvel, hoevel, huevel m. ‘heuvel, bochel’, mnd. hōvel ‘heuvel, bochel’, mhd. hübel ‘heuvel’. Met een andere afl.: mnl. hōver ‘bult’, os. hoƀar (in hoƀaradi ‘gebocheld’), ohd. hovar, oe. hofer ‘bochel, bult’. — lat. cupa ‘ton, kuip’, lit. kaũpas ‘hoop’, osl. kupŭ ‘hoop’, oi. kū́pa- ‘holte, kuil’ van idg. wt. *keup (IEW 591) naast *keub, waarvoor zie: heup.

Uit de nnl. bijvorm hovel zal ontleend zijn ne. hovel ‘verhevenheid op de kop van de walvis’ (sedert 1694), overgenomen als term der walvisvaarders (Bense 148). — Met nl. kolonisten kwam het woord ook naar de Mark, waar wij vinden hœwel en derg. vormen (vgl. Teuchert, Sprachreste 171-2).

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

heuvel znw., mnl. hōvel, hȫvel m. “heuvel, bochel”. = mhd. hübel m. “heuvel”, mnd. hōvel. m. “heuvel, bochel”. Verwant met mnl. hōver, ohd. hovar, os. *hoƀar (in hoƀaradi “gebocheld”), ags. hofer m. “bochel, bult” en buiten ’t Germ. met lit. kuprà “bochel”, kùpstas “heuvel” (zie hoop I). De wortel qū̆p- kan oorspr. “buigen” beteekend hebben en uit qū̆ + p- zijn ontstaan (vgl. bij heup): dan kunnen nog allerlei andere woorden van ditzelfde qū̆p- komen, o.a. ags. hŷf v. “bijenkorf” (eng. hive), on. hûfr m. “scheepsromp”, ier. cûach “kop, nap”, lat. cûpa “kuip”, gr. kúpē· trṓglē (Hes.), kúpellon “beker”, oi. kū́pa- “hol, groeve”. Vgl. hof en huif. Anderen gaan ‒ minder wsch. ‒ voor heuvel en een deel van de geciteerde woorden uit van een wortelbet. “samenvatten” en combineeren ze met schoof.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

heuvel m., Mnl. hovel + Ohd. hubil (Mhd. en Nhd. hübel); met ander suffix Ohd. hofar, Ags. hofer = bult + Lit. kuprà == bult, kùpstas = heuvel: verwant met hoop 1. Hgd. hügel behoort tot hoog en Eng. hill tot halm en hals.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Debrabandere (2002), West-Vlaams etymologisch woordenboek: de herkomst van de West-Vlaamse woorden, Amsterdam

hoever (DB), zn. m.: dikste plaats op een klos, waar de draden een verdikking of heuvel vormen. Met l/r -wisseling < Mnl. hovel, hoevel, huevel ‘heuvel, bult, uitwas’. Verwant met hoop, huif, heup.

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

heuvel 'natuurlijke terreinverheffing, hoogte'
Onl. huvil 'heuvel', mnl. houel, huevel, heuvel, mnd. hovel, ohd. hubil 'natuurlijke terreinverheffing, hoogte'. Vanuit de oostelijke dialecten in het Nederlandse taalgebied verspreid. Relatief jong toponymisch grondwoord, met name gebruikt in Brabantse plaatsnamen, waar het vaak moeilijk te onderscheiden is van hovel, een afleiding van hof met de betekenis 'plein waar boerderijen omheen liggen'1.
Lit. 1Peeters 1987.

T. Pluim (1911), Keur van Nederlandsche woordafleidingen, Purmerend

Heuvel, oorspr. elke knobbel, bult of ronde hoop, later meer een berg in ’t klein. Verwanten zijn hobbel en hoop.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

heuvel ‘verheffing van aardbodem’ -> Engels hovel ‘knobbel op de kop van een walvis’; Duits dialect Höwel, Hübel, Hewen, Häwl, Häul, Häl ‘verheffing van aardbodem’;? Duits dialect Huelle, Hull, Hüll, Hülle ‘lage, begroeide heuvel’; Frans dialect houel, hoveau, hoviau, houvieu; huvel ‘hoop(je) graan, in één slag afgemaaide hoeveelheid gras; hoop, stapel’; Zuid-Afrikaans-Engels heuweltjie ‘oud termietennest als vruchtbare verhevenheid’ <via Afrikaans>.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

heuvel* verheffing van aardbodem 0901-1000 [WPs]

Overige werken

Julius Pokorny (1959), Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Bern.

keu-2, keu̯ǝ- oft mit labialen oder gutturalen Erweiterungen: ‘biegen’ in verschiedenen Sonderungen wie ‘im Gelenk biegen, Gelenk, sich bücken, sich drehen’; ‘Einbiegung, Einwölbung, Höhlung’; ‘Ausbiegung, Buckel, runder Haufen’, Zahlreiche Parallelbildungen von der Wz. geu- s. dort, vgl. bes. die Gegenüberstellungen bei Persson Beitr. 100 f., 104 Anm. 1. - Über den Versuch einer Vermittlung mit (s)keu- ‘bedecken’ s. dort., kubo-s, kubho-s ‘gehöhlt, gekrümmt’, kumb(h)o-s ‘Gefäß’, kupro-s ‘Buckel’, kūpā ‘Höhlung, Hohlgefäß’, koupo-s ‘Berg, Haufen’, kouko-s ‘gewölbt’, ka-kud- ‘Wölbung’.

Die einf. Wz. in ai. kora- m. ‘bewegliches Gelenk’; av. fra-, apa-kava- ‘vorn, hinten buckelig’; klr. kúlity ‘sich zusammenziehen, vor Kälte’, poln. kulić ‘zusammenziehen, krümmen’.
Ebenso ist die Vorgeschichte von lett. kuza ‘Kropf’ u. dgl. wegen des Reimverhältnisses zu guza usw. nicht sicher zu beurteilen, s. unter geu- ‘biegen’ oben S. 395.
Unter einer Anlautvariante kh will Petersson KZ. 47, 277 hierher stellen ai. khōlaka- ‘Ameisenhaufe’ (auch lit. kūlỹs ‘Bund Stroh’), zuversichtlicher arm. xoyl, Gen. xuli ‘struma, scrofula’, russ. šuljata ‘Hoden’, serb. šúljevi ‘goldene Ader’.
A. Dentalerweiterung (redupl.) ka-ku-d-: ai. kakúd- ‘Kuppe, Gipfel’, kākúd- ‘Mundhöhle, Gaumen’, kakúdmant- ‘mit einem Gipfel oder Höcker versehen’; lat. cacūmen ‘Spitze, Gipfel’ (die men-Weiterbildung wohl nach acūmen), Grundbed. ‘Wölbung’; auf ein germ. *hagu = ai. kakúd- führt man auch afries. heila ‘Kopf’ zurück (*hagila-, mit Suffixwechsel für hagu-la-); vgl. auch ai. kakúbh- ‘Gipfel’ unter ‘Labialerweiterungen’.
B. Gutturalerweiterungen.
B. I. keu-g-:
aisl. hūka ‘kauern, hocken’ (hūkta, st. Partiz. hokinn), hoka, hokra ‘kriechen’, høykiask ‘zusammensinken, zusammenkriechen’, mhd. hūchen ‘kauern, sich ducken’, nhd. hocken; schweiz. hock m. ‘Haufe’, tirol. hocken m. ‘Haufe Heu’, mit anlaut. s- mhd. schoche m. ‘aufgeschichteter Haufe Heu u. dgl.’, (mit kk:) asächs. skok m. ‘60 Stück’, mhd. schoc(kes) ‘Haufe Büschel, Anzahl von 60 Stück’, mengl. shock ‘Haufe Garben (12 - 16)’; über Schoch s. zuletzt Sommer ‘Zum Zahlwort’, S. 78 ff., S.-B. Bayr. Akad. 1950, Heft 7;
lit. káugė, ablaut. kiū́gis ‘Heuhaufe’, apr. kugis ‘Knauf am Schwertgriff’, lit. kaugurė̃ ‘kleiner steiler Hügel’, lett. kàudze ‘Haufen, Schober’ (und skaudze).
B. II. keu-k-:
Ai. kucáti, kuñcatē ‘zieht sich zusammen, krümmt sich’, kuñcikā ‘Schlüssel’, kuca- m. ‘weibliche Brust’, kōcayati ‘zieht zusammen’, kōca- m. ‘das Einschrumpfen’, npers. kōž ‘gekrummt, buckelig’;
air. cūar ‘krumm’ (*kukro-);
mhd. hocker, hogger, hoger ‘Buckel, Höcker’; got. hauhs, aisl. hōr, hār, ags. hēah, as. ahd. hōh ‘hoch’ (‘*aufgewölbt’); aisl. haugr, mhd. houc ‘Hügel’, got. hiuhma ‘Haufe; Menge’, hūhjan ‘haufen, sammeln’, nhd. (md.) Hügel;
lit. kaũkas ‘Beule, Eitergeschwür’, kaũkos Pl. f. ‘Drüsen’, kaũkas ‘Kobold, zwerghafter Geist’, apr. cawx ‘Teufel’, lit. kaukarà ‘Hügel’, kukulỹs ‘Mehlkloß’, kùkis ‘Misthaken’, lett. kukurs, kukū̀ms ‘Höcker, Beule’, kūki’s ‘Zwerg; Zaunkönig’, kūkša ‘eine vom Alter Gebeugte’, russ.-ksl. kukonosъ ‘krummnasig’;
russ. kúka ‘Faust’, bulg. kúka ‘Haken, Krücke’, skr. kȕka ‘Haken’, kȕkonosast ‘hakennasig’, kùkara ‘Haken bei der Pflugdeichsel’, ȍkuka, ȍkuč f. ‘Windung eines Flusses’; skr. čúčīm, čúčati ‘hocken, kauern’, sloven. čučím, čúčati und kučím, kúčati ds.; russ. dial. kúčeri Pl. f., klr. kučery Pl. m. ‘Locken’; mit einer Bed. ‘Haufen’ russ. kúča ‘Haufen’, dial. ‘Heuschober’, kúčkatь ‘zusammenballen, häufen’, kúčki ‘die Plejaden’, čech. kuče ‘Masse’, poln. kuczki Pl. ‘kleine Haufen’. Abg. kъkъnjь ‘Unterschenkel’.
C. Labialerweiterungen.
C. I. keu-b-:
a. In Anwendung auf Biegungen am Körper, sich im Gelenk biegen:
gr. κύβος ‘Höhlung vor der Hüfte beim Vieh; Wirbelknochen - Würfel’ (daraus lat. cubus; κύβωλον ‘Ellbogen’ Poll. entweder von κύβος mit Suff. -ωλο- oder Umbildung von κύβιτον ds. - aus lat. cubitum - unter Einwirkung von ὠλένη);
lat. cubitum n., -us m. Ellbogen’ (daraus gr. κύβιτον ds.); cubō, -āre ‘liegen’ (fal. cupa, d. i. cuba[t], neben loferta ders. Inschr., erweist ital. b; auch pälign. incubat), lat. (ac-, in-)cumbō, -ere ‘sich legen’ (ursprüngl. ‘sich zum Liegen niederbucken’), sabin. cumba ‘lectica’;
cymr. gogof ‘Höhle’ (Ableitung mcymr. guocobauc), bret. kougoñ ds. (*upo-kubā);
got. hups m. (St. hupi-), ags. hype m., ahd. huf f. ‘Hüfte’; aisl. hopa, ags. on-hupian ‘zurückweichen’, ags. (fen-, mōr-)hop n. ‘Schlupfwinkel’ (als ‘Lager, Höhlung’);
intensives j-Verbum ist ndd. hüppen, nhd. hüpfen, mhd. hüpfen, hupfen, hopfen; ō-Verbum mit Geminata: aisl. hoppa, ags. hoppian, hoppettan, nhd. hopsen; geminierte Media in schwed. dial. hobba, hubba ‘stoßen’, nhd. dial. hoppen ‘hüpfen’, engl. hobble ‘hinken’ (Wissmann Nom. postverb. 174 f.).
b. Mit nicht aufs Biegen des Körpers gewendeten Bedeutungen:
ai. kubra- n. ‘Höhlung in der Erde, Grube; Ohrring’; gr. κύβος· ... Πάφιοι δε τὸ τρυβλίον Hes.;
[aber ags. hōpig ‘in hills and hollows’, hōp m. ‘Reifen’, engl. hoop, ndl. hoep ‘Ring, Reifen’, aisl. hōp n. ‘Bucht’ zu lit. kabė̃ ‘Haken’?];
ags. hēap m. f., as. hōp, ahd. houf ‘Haufe; Schar’, mnd. hūpe, ahd. hūfo, nhd. Haufe (ebenso), mhd. hūste (s. oben unter keu-p-).
С. II. keu-bh- (einschließlich von Worten, die bh oder b enthalten können).
Ai. kubhanyú- etwa ‘sich drehend, tanzend’;
redupl. ai. kakúbh- f. ‘Kuppe, Gipfel’, kakubhá- ‘hervor-, emporragend’ (erst nach kakúd- umgebildet?);
im Auslaut doppeldeutig bakhi (pāmird.) kubūn ‘hölzerne Trinkschale’ (: poln. kubek ‘Becher’, gr. κύβος ‘τρυβλίον’, nas. gr. κύμβος usw.; Uhlenbeck Ai. Wb. 59);
gr. κῡφός ‘gebückt, gekrümmt’, κῦφος n. ‘Buckel’, κύ̄φω ‘biege vorwärts, krümme’, wohl auch κύπτω ‘beuge mich, ducke mich’, κυπτός ‘demütig’, κύβδα ‘geduckt’ (ursprünglicher Labial nicht objektiv feststellbar); κύφερον ἤ κυφήν· κεφαλήν Κρῆτες Hes.; vielleicht aus der Sprache nördlicher (thrak., maked.) Gaukler stammen daher wohl κύβη ‘κεφαλή’ EM., κύβηβος ‘ὁκατακύψας’ EM., κυβηβᾶν ‘κυρίως τὸ ἐπὶ την κεφαλην ῥίπτειν’ EM., ‘von Raserei ergriffen sein’ Hes. Poll., sowie κυβιστάω ‘schlage einen Purzelbaum, stürze kopfüber’;
zu einer der Labialerweiterungen in der Bed. von κύπτη· τρώγλη u. dgl. wohl κυψέλη ‘Kasten, Kiste; Bienenzelle; Ohröffnung’, κύψελος ‘die in Erdlöchern nistende Uferschwalbe’;
ahd. hūba, as. hūva, ags. hūfe, aisl. hūfa Haube, Kappe’;
russ. kubarь ‘Brummkreisel’, kúbaremъ ‘kopfüber’, kubécъ ‘Brummkreisel’, kúbélъ mdartl. ‘hölzerne Kugel zum Spielen’, kúbokъ ‘Becher, Pokal’, klr. kub ‘aus Holz ausgehöhltes Geschirr’, kúbok ‘Napf, hauchiges Gefäß, kleines Geschirr’, poln. kubek ‘Becher, Schoppen, Obertasse’.
C. III. keu-p-:
a. Ai. kū́pa- m. ‘Grube, Höhle’;
gr. κύπη· τρώγλη Hes. (ῡ?), κύπαι· εἶδός τι νεώς, καὶ αἱ ἐξ ὕλης καὶ χόρτου οἰκήσεις; κύπελλον ‘Becher’, κύπρος m. ‘Getreidemaß’;
lat. cūpa f. ‘Kufe, Tonne’, roman. auch ‘Wanne’ (daneben gloss. und roman. cŭppa ‘Becher’ scheint späte Kurzform mit Konsonantenverdopplung neben κύπελλον zu sein); über Lehnformen aus dem Lat. und Rom. orientiert Berneker 645 f.;
aisl. hūfr m. ‘Schiffsrumpf’, ags. hȳf ‘Bienenstock’; hierher (oder zur Wurzelf. auf -bh- oder -b-) wohl auch ags. gehopp ‘folliculus’, hoppe f. ‘bulla, Kapsel’, mengl. hoppe ‘Samenkapsel des Flachses’;
allenfalls slav. *kъpъ, čech. kep ‘vulva’, poln. kiep ‘ds.; Narr, Taugenichts’ (Berneker 664 f. zw.).
b. Bedeutungsgruppe ‘Wölbung nach oben, Haufe u. dgl.’:
Apers. kaufa- ‘Berg’, av. kaofa- ‘ds.; Kamelbuckel’, npers. kōh ‘Berg’ (setzen -ph- voraus);
alb. (südtosk.) kjipī́ ‘Haufe’ (*kūp-íjā);
mir. cūan f. ‘Trupp, Haufe’ (*koup-nā);
ahd. hovar ‘Buckel’ (: lit. kuprà), ags. hofer m. ds., ahd. hubil ‘Hügel’, as. huvil ds. (davon nhd. hobeln als ‘die Unebenheiten entfernen’); vielleicht ahd. hūfila, hiufila ‘Wange’, nhd. schweiz. hüfelin ‘unter den Augen liegender Teil der Wange’; norw. hov n. ‘Anhöhe, kleiner Hügel’, aisl. hof n. ‘Tempel’, ags. hof n. Gehege, Haus, Tempel’, as. hof, ahd. hof m. ‘umschlossener Raum beim Haus, Hof, Gut’ (ursprüngl. von der Lage auf Anhöhen); mhd. hūste ‘auf dem Felde zusammengestellter Getreidehaufen, Hauste’ (: lit. kùpstas); *hūfsto ist ablautgleich mit ahd. hūfo und scheint wie dieses wohl eher zu keu-b- zu gehören (s. dort); wird auch mit russ. kustъ ‘Busch, Strauch, Staude’, klr. kust ‘Strauch, Staude’ verbunden;
lit. kaũpas ‘Haufen’ = abg. kupъ ds. (serb. kȕp freilich mit anderer Intonation als kaũpas; s. Berneker 646); lit. kaupiù, kaũpti ‘häufeln’, kupiù, kùpti ‘auf einen Haufen legen, ordnen’, kuprà ‘Höcker’, kùpstas ‘Hügel’, kùpeta ‘Heuhaufen’, kùpinas ‘gehäuft’, lett. kupt ‘sich ballen’, kupenis ‘Schneehaufen’, kuprs ‘Höcker’;
mit Dehnstufe *kō[u]p-: lit. kuopiù, kuõpti ‘häufeln (Getreide)’, lett. kuops ‘Haufe’, kuopiná ‘Garbe’;
russ. (Berneker 646) kuprъ, kúper ‘Steißbein, Bürzel’, poln. kuper ‘Bürzel, Hinterer’.
D. Nasaliert kum-bh-, meist kum-b- :
Ai. kumba- m. ‘das dicke Ende (eines Knochens)’; kumbha- m. ‘Topf, Krug’, Du. ‘die beiden Erhöhungen auf der Stirn des Elefanten’ = av. xumba- m. ‘Topf; Vertiefung’, npers. xumb, xum ‘Topf, Krug’ (diese mit anlaut. Tenuis asp.);
gr. κύμβη ‘Becken, Schale, Kahn’, κύμβος, κυμβίον ‘Gefäß’, meist Pl. ‘cymbalum, Becken’ (nach Banateanu REtIE. 1, 120 aus semit. qubbāh; Van Windekens Lexique 48 vergleicht toch. A kumpäc ‘Trommel’);
κύμβη ‘Kopf, κύφη’ EM., Suid., hom. κύμβαχος ‘Spitze eines Helmes’ (vgl. κύμβη), s. Leumann Hom. Wörter 231 ff.;
lat. (mit präsentischer Nasalierung) -cumbō (s. oben S. 590);
mir. comm ‘Gefäß’; cummal ‘Becher, Schale’, cymr. cwmm ‘Tal’ (m.), bret. komm ‘Trog’ (m.); aus urbrit. *kumbos stammen ags. cumb ‘Tal’, engl. coomb, combe ‘Talmulde’, hingegen ist gall.-rom. cumba ‘Tal, Trog’ Fem.; aus dem Frz. stammt bret. komb ‘Tal’; vgl. die unnas. Gefäßbezeichnungen pam. kubun, poln. kubek, auch gr. κύβος ‘τρύβλιον’;
aisl. aptr-huppr, norw. mdartl. hupp und hump ‘die Weichen beim Vieh’, nhd. humpeln, mnd. humpelen ‘hinken’ und in nicht speziell auf das Biegen des Körpers gewendeter Bed.:
norw. hump m. ‘Unebenheit, Knorren (ndd. Lw.), engl. hump ‘Buckel’, ndd. humpe f. ‘dickes Stück’, humpel ‘niedriger Erdhügel’, ndl. homp ‘dickes Stück Brot’; vielleicht nhd. (ndd.) Humpen (vgl. κύμβος).

WP. I 370 ff., WH. I 127, 297 f., 298, 305, 306, 310 f., 859, Trautmann 121 f.

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal