Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

heuglijk - (gedenkwaardig, verblijdend)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

heuglijk bn. ‘gedenkwaardig, verblijdend’
Mnl. huogelik ‘verblijdend’ [1270-90; CG II, Moraalb.], hogelijc, huegelijc ‘veugdevol, vrolijk, blij’ in miin herte es ... blider hogheliker dant noeyt was ‘mijn hart is blijer en vrolijker dan ooit tevoren’ [1438; MNW-R], met eenen huegheliken moede ‘met een blij gemoed’ [eind 14e eeuw; MNW]; vnnl. ook ‘gedenkwaardig’ in dien heuchelyken dag [voor 1696; WNT].
Afleiding van → heug, mnl. ook hoghe, in de verouderde betekenis ‘vreugde’.
Ohd. hugelīh ‘verblijdend’.
Oorspr. kon dit woord ook op vrolijke mensen slaan, zo nog bij Hooft [17e eeuw], later alleen op verblijdende, vreugde gevende zaken. Onder invloed van het werkwoord → heugen, dat zijn Middelnederlandse betekenis ‘verblijden’ was kwijtgeraakt aan → verheugen en dat in het Nieuwnederlands alleen nog ‘gedenken, onthouden’, later ‘in de herinnering zijn’ betekende, kon heuglijk ook ‘gedenkwaardig’ gaan betekenen, zij het altijd in postief opzicht.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

heug(e)lijk bnw., mnl. hōghelijc, hȫghelijc “opgewekt, plechtig”. = ohd. hugelîch “blij”, mnd. hōgelik “id.”. On. hyggiligr = “verstandig”.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal