Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Hemdijk - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Hemdijk (Súdwest-Fryslân, Fr)
Fries Himdyk. 1452 kopie 1576 op Hendijck lees: Hemdijck1, dijkweg: 1861 Hemdijk2; Samenstelling van hem 'binnenpolder', ham 'aangeslibd land gelegen in een bocht van een waterloop', en dijk 'waterkering'. Vergelijk → Oosthem en → Westhem. De meeste hemdijken liggen ten zuiden en zuidwesten van de zuidelijke kom van de Middelzee. Ze sloten aan tegen de oude Middelzeedijken en dateren waarschijnlijk uit de 12e eeuw.
Lit. 1OFO 4 15, 2Kuyper Wijmbritseradeel.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal