Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

heemstede - (plaats waar een huis of boerderij staat)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

heemstede 'plaats waar een huis of boerderij staat'
Onl. hemstede 'plaats waar een huis of boerderij staat of kan staan', mnl. heemstede, heemstat 'de plaats van het heem, woonplaats, domicilie', ofri. hâmsted, hêmsted 'woonplaats', oe. hâmstede 'hofstede, plaats van een woning', nhd. heimstätte 'huis waarin men woont', ono. heimstöð 'hofstede'. Een samenstelling van onl. hem, heem 'woonplaats, woning' en onl. stede, stad 'plaats, plek'. Het gebruik van heemstede is typerend voor de kustgebieden. Synoniem van Frankisch hofstede en Saksisch huisstede en in laatmiddeleeuwse Gelderse bronnen ook synoniem van maelstat 'plaats waar rechtgesproken wordt, dingplaats' (→ Maalstede).
Oudste attestaties in plaatsnamen: 1064 vervalst 1e helft 12e eeuw kopie Hemstede (→ Heemstede1)1, ws. eind 11e eeuw kopie ca. 1420 in Hemstede (→ Heemstee)2.
Lit. 1Künzel e.a. 1989 174, 2Idem 169.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal