Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Havelte - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Havelte (Westerveld, D)
Uitspraak: haovelt(e). 1342 to Hovelde1, 1392 kopie 17e eeuw Havelte ende Westerhesselten2, 1468 to Havelte3, 1634 Havelte4; Drie verklaringen zijn aangedragen: 1. *hovevelt 'veld van de hoeve'5, de a van Havelte wordt verklaard onder verwijzing naar aver < over; 2. de verklaring *hadevelde 'heideveld'6 berust op speculatie; 3. tenslotte is nog voorgesteld *ho-veld 'het hoge veld'. Deze verklaring verdient de voorkeur7. Vergelijk ook -elte. Havelte is in 1310 een afzonderlijk kerspel geworden.
Lit. 1NGN 5 (1901) 67, 2OBGD 825, 3Cartago dik303, 4krt Hondius, 5De Vries 1945 43v, comm. NGN 12 (1948) 109, Van Loey-Schönfeld 1970 44, 6Naarding, 7Hofstra 1973 30.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal