Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

grif - (vlot)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

grif bn. ‘vlot’
Vnnl. grif op moord ‘belust op moord’ [1649; WNT]; nnl. het huwlyks-scheepje ging zoo grif niet voort ‘... zo vlot’ [1700; WNT rak I], thans vaak ‘zonder aarzelen, graag’ in grif aangeboden hulp [1905; WNT zenuw], een overigens ontwikkeld mens gelooft grif dat ... [1924; WNT Aanv. cathechismus].
Blijkens Oost-Fries gerif, grif ‘grif’ en Gronings gerif ‘stellig, zeker’ moet er een oudere Nederlandse vorm *gerif hebben bestaan, een vorm met korte -i- bij het werkwoord gerieven ‘van dienst zijn; baten’, naast de vormen met lange -ie-; zie → gerief.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

grif* [vlug] {1649} behoort bij gerieven, gerief.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

grif bnw., sedert de 17de eeuw, verg. gronings gereif ‘stellig, zeker’, oostfri. gerif, grif ‘grif’; dan zal het in ablaut staan naast mnl. gerief, gerijf ‘genoegen; wat van iemands gading is’. — Zie: gerieven.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

grif bijw., minder vaak bnw., sedert de 17. eeuw. Blijkens gron. gəreif “stellig, zeker”, oostfri. gerif naast grif “grif” moeten we een ouderen ndl. vorm *gerif aannemen, die ablautet met mnl. gherîven. Zie gerief.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

grif bijv.(vaardig), Mnl. gerive + Eng. rife, On. rifr = rijkelijk: niet verder op te sporen.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

grif ‘vlug’ -> Fries grif ‘vlug’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

grif* vlug 1649 [WNT]

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal