Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Greonterp - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Greonterp (Súdwest-Fryslân, Fr)
13e eeuw Grewingdorp1, 1440 Greuendorp2, 1448 Greontrep2, 1482 Grovendorp3, 1482 Griantoix lees: Grianterp3, 1505 Gronterp4, 1511 Grewingenterp5, 1718 Grjonterp6; Etymologie onzeker. Men heeft getwijfeld of het eerste deel 'groen' betekent7. Op basis van de vormen Grewingdorp en Grovendorp wordt verband gezocht met ofri. greva 'graven'. Het tweede deel is in de oude vormen aanvankelijk dorp 'hoeve, (dochter)nederzetting', later terp 'wierde, kunstmatige hoogte'. Minder waarschijnljk is de verklaring die voor het eerste deel uitgaat van graaf 'leenman van de koning, belast met bestuur en rechtspraak in een gouw'.
Lit. 1Fryske Plaknammen 15 (1969) 40, 2Gildemacher 2008 259, 3NGN 4 (1899) 189, 4Idem 194, 5Gildemacher 2007 92, 6krt Schotanus, 7Moerman 1956 232.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal