Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Gooi - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Gooi (Bronckhorst, Gl)
1200 Goie1, 1226 de Goye2, 1255 Goie3, 1844 Gooi4; Onl. goi 'woongebied, koningsgoed', een nevenvorm van gouw 'landstreek, gewest'. De vorm gooi < germ. *gawi- heeft zich ontwikkeld uit de verbogen vormen, waar de -w- al vroeg wegviel, zoals naast ooi 'land aan een waterloop' ook ouw voorkomt.
Lit. 1OBGZ 1200.07.12, 2Idem 1226.12.31 2, 3Slicher van Bath 1944 II 281, 4Van der Aa 5 438.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal