Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Gieten - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Gieten (Aa en Hunze, D)
Uitspraak: geeiten. 1223 Geten1, 1327 kopie 1471 Rodolphus in Gheyten2, 1356 in Gheten3, 1360 Ghethen4, 1395-1396 Geyten5, 1457 inder marke van Gheeten6, 1597 Gieten7, 1781 Gieten8; Etymologie onduidelijk. Voorgesteld zijn geit 'vrouwelijk hert'9 of een Friese persoonsnaam Giete, maar dat is beide niet waarschijnlijk. Ook heeft men aan een waternaam gedacht, vergelijkbaar met de Noordduitse waternamen Geithe, 13e eeuw Getene, en Gethe, arm van de Weser, 1167 Geta, Gete, met onduidelijke etymologie10. Misschien behoort hierbij ook de Gete (B), bijrivier van de Demer, 956 kopie ca. 1225 Gatia, een prehistorische waternaam, volgens sommigen met de betekenis 'de roodbruine'11. Zie echter ook → Gaete.
Lit. 1Slicher van Bath 1944 II 286, 2OBGD 311, 3Idem 445, 4Naamkunde 35 (2004) 189, 5Tenhaeff 1946 26, 6Cartago kfh069, 7NGN 5 (1901) 62, 8krt Beckeringh, 9De Vries 1945 37, 10BCN 24 (1968) 16v, 11Naamkunde 22 (1990) 158v.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal