Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

gerant - (bedrijfsleider, filiaalhouder)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

gerant zn. (BN) ‘bedrijfsleider, filiaalhouder’
Nnl. gérant ‘zaakleider, bedrijfsleider’, in gérant ‘zaakvoerder, zaakwaarnemer, vooral eerste redacteur of bestuurder der redactie van een tijdschrift’ [1847; Kramers], bij den gérant van dit ... vennootschap [1854; WNT zielverkooper], en vooral ‘bedrijfsleider in hotel of restaurant’, in gérants ... met hun staf van chefs en oberkellners en kellners [1879; WNT kellner], had de beide hotels ... aan ervaren gérants overgelaten [1913; WNT Aanv.], de gérant bracht hen naar een tafel die versierd was met rozen [1957; WNT Aanv.].
Ontleend aan Frans gérant ‘bedrijfsleider’ [1787; Rey], afleiding van gérer ‘uitvoeren, bestieren’ [ca. 1558; Rey], ontleend aan Latijn gerere ‘dragen, bij zich hebben, uitvoeren, bestieren’, van onbekende herkomst.
Misschien is gerere (verl.deelw. gestum, stam ges-) terug te voeren op een uitbreiding pie. *h2ǵ-es- van de nultrap van *h2eǵ- zoals in Latijn agere ‘leiden, voeren’ (zie ook → ageren).
In de algemene betekenis verouderd; in de betekenis ‘bedrijfsleider in hotel of restaurant’ in het NN verouderend.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

gerant [beheerder] {1847} < frans gérant [idem], eig. teg. deelw. van gérer < latijn gerere [dragen, verrichten, besturen], waarvan ook gerent.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Aarts (2017), Etymologisch Dictionairke vaan ’t Mestreechs, Maastricht

gérant (zn.) zaakleider; Nuinederlands gérant <1847> < Frans gérant.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

gerant zaakleider 1847 [KKU] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal