Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

genre - (soort; kunststijl)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

genre zn. ‘soort; kunststijl’
Nnl. genre ‘het geslacht, de soort’ [1824; Weiland], genre ‘stijl in de kunst, literatuur e.d.’ in schilderijen in het schoonste, maar weinig bij ons beoefende genre [1835; WNT Aanv.], ‘soort’ in commissiën van allerlei genre ‘bestellingen van allerhande soort’ [1840; WNT Aanv.].
Ontleend aan Frans genre ‘soort, type’ [ca. 1200; Rey], ouder gendre ‘id.’ [ca. 1121-34; Rey], ontleend aan Latijn genus (genitief generis) ‘ras, geslacht, soort, het ontstaan’, vertaling van Grieks génos ‘id.’, verwant met → kunne en → kind.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

genre [soort] {1824} < frans genre < latijn genus (2e nv. generis) [afkomst, geslacht, stam, soort, klasse], van dezelfde stam als gignere [verwekken, voortbrengen] en nasci [geboren worden] (vgl. natie, natuur) en grieks genos [oorsprong, afstamming, soort] (vgl. genesis).

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Debrabandere (2011), Limburgs etymologisch woordenboek: de herkomst van de woorden uit beide Limburgen, Zwolle

zjaar, zn.: aanstellerij, air, soort. Fr. genre ‘soort; houding, manier’.

F. Debrabandere (2010), Brabants etymologisch woordenboek: de herkomst van de woordenschat van Antwerpen, Brussel, Noord-Brabant en Vlaams-Brabant, Zwolle

zjaar, zjeer, sjaar, zn.: aard, soort, mode, manier; pretentie. Ook grote zjaar ‘grote sier, prachtvertoon’. Fr. genre.

zjoor, sjoor, sjoer, zn.: sier, opsmuk, pronk. Wellicht uitspraak van zjaar < Fr. genre.

F. Debrabandere (2005), Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek: de herkomst van de Oost- en Zeeuws-Vlaamse woorden, Amsterdam

zjaar (B, L,W), zn. m.: trant, aard, manier. Grote zjaar: chic, luxe. Dial. uitspr. van Fr. genre.

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

genre s.nw.
1. Literatuur- of kunssoort. 2. Tipe skilderkuns.
Uit Ndl. genre (1824) of Eng. genre (1770 in bet. 1, 1861 in bet. 2).
Ndl. genre en Eng. genre uit Fr. genre uit Latyn generis, genitief van genus 'afkoms, geslag, soort'.
Vgl. Eng. gender.

A.A. Weijnen (2003), Etymologisch dialectwoordenboek, Den Haag

zjaar aanstellen, praalhanzerij, soort (Hamont, Achel., Aarschot). « fra. (faire du) genre ‘aanstellerige manieren hebben’ ‹ lat. genus ‘soort’ (met r uit verbogen naamvallen zoals mv. genera).
Bernaerts 132, Pauwels 1958, 28.

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

genre: “bep. kunss.”; regstreeks of via Ndl. of Eng. uit Fr. genre (Ofr. genre/gendre) uit Lat. genus (gen. generis) “geslag, soort”, hou verb. m. Eng. gender, “geslag”.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

genre soort 1824 [WEI] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal