Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

genealogie - (geslachtkunde; stamboom)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

genealogie zn. ‘geslachtkunde; stamboom’
Mnl. genealogie ‘familiebeschrijving’ in Dit es de cronike ende genealogie van den principalen forestiers ende graven van ... Vlaendren [ca. 1470; MNW cronike]; vnnl. de genealogye ... van Maria ‘de afkomst van Maria’ [1527; WNT Aanv.], genealogie “vertellinghe der geboorten ende der afcompst oft des stams” [1553; van den Werve], genealogie “afcomste” [1567; WNT Supp. afkomst]; nnl. genealogie “geslachtrekening, geslachtsregister, kennis der geslachtopvolging, stamboom” [1824; Weiland].
Ontleend aan Frans généalogie [eind 12e eeuw; Rey] < Laatlatijn genealogia < Grieks geneālogíā, gevormd uit geneā́ ‘geboorte, geslacht, afkomst’, zie → kunne en → kind, en -logíā ‘leer’, zie → -logie.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

genealogie [geslachtkunde] {1650} < frans généalogie < latijn genealogia < grieks genealogia [geslachtsregister], van genea [geboorte, geslacht] (vgl. genesis) + -logie.

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

genealogie (Frans généalogie)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

genealogie ‘geslachtkunde’ -> Indonesisch généalogi ‘geslachtkunde’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

genealogie geslachtkunde 1567 [Junius 557a] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal